Nieuws & Activiteiten

May 25, 2021

De Berchemse vzw Ecofest nieuwe trekker van Greentrack Antwerpen

In januari 2020 moest Prospekta haar rol als trekker van Greentrack Antwerpen beëindigen. Na dit nieuws besluit Ecofest samen met enkele culturele organisaties een doorstart te organiseren. Het is namelijk belangrijk dat een waardevol netwerk als deze haar kracht kan blijven uitoefenen.

January 29, 2020

Prospekta sluit de boeken

Beste Greentracker,

Prospekta heeft 24 jaar met overtuiging en enthousiasme mensen toegeleid naar cultuur.
Vlaanderen heeft in december jl. beslist om na de transitiejaren 2018 en 2019 (gelabelde provinciale middelen die we nog 2 jaar via Vlaanderen kregen) de werking van Prospekta niet te weerhouden. 31 januari e.k. stopt ons verhaal.

Het was een privilege om met u samen te werken. We zijn trots dat we samen met u Greentrack Antwerpen hebben gerealiseerd. Hartelijk dank daarvoor!

February 21, 2019

Do the locomotion: duurzaam internationaal treinreizen

Internationaal werken als kunstenaar of culturele professional en niet vliegen? Hoe doe je dat? Kunstenpunt verzamelde enkele tips op hun website.


December 07, 2018

Van visnet tot drankjetons

De nieuwe drankjetons van KAVKA zijn niet alleen groen van kleur, ze zijn ook duurzaam gemaakt.

July 09, 2018

Realiseer mét steun een klimaatrobuust dak

Heb je een Antwerps dak van minstens 100m²? Heb je plannen om dit te vernieuwen en sta je open voor een duurzaam experiment? Neem dan deel aan de projectoproep voor klimaatrobuuste daken.

July 09, 2018

Groepsaankoop energie voor culturele organisaties

De Provincie Antwerpen organiseert een groepsaankoop groene stroom en gas voor KMO’s en verenigingen. Geïnteresseerd? Schrijf je dan voor 09 oktober gratis en vrijblijvend in en bespaar op je energiefactuur.

June 18, 2018

Op bezoek bij Museum Plantin-Moretus

De medewerkers van Museum Plantin-Moretus werken al jaren rond duurzaamheid. Het is verankerd in hun werking, opgenomen in de missie & beleidsplannen en in de communicatie naar het publiek. Recent won het museum een Ultima Cultuurprijs, waarbij ook dit duurzaamheidsbeleid geloofd werd. Tijdens een Greentrack-rondleiding lichtten medewerkers hun duurzame aanpak en visie toe.

June 13, 2018

Duurzame drukkerijen

Drukkerijen hebben sterk geïnvesteerd in het verduurzamen van hun organisatie en drukproces. Er zijn echter geen officiële criteria vastgesteld waaraan een duurzame drukkerij moet voldoen. Het blijft dus altijd aangewezen om kritisch het gevoerde duurzaamheidsbeleid en het gebruikte label (bijvoorbeeld co²- neutraal) van de ondernemingen na te lezen op hun website of MVO als criterium op te nemen in je bestek.

June 11, 2018

Wat gebeurt er met je drukwerk? En wie leest jouw mails?

We willen allemaal potentieel publiek informeren & toeleiden naar onze activiteiten. Daarvoor zetten we verschillende communicatiekanalen in. Maar komt onze informatie wel goed terecht? Het zou zonde van tijd & middelen zijn, en het heeft een negatieve milieu-impact. Veel brochures of een enorm adresbestand leiden niet per se tot het gewenste resultaat.

June 11, 2018

Schrijf je uit

We krijgen via onze mailbox een stroom van informatie over ons die we vaak niet verwerkt krijgen. Je staat op maillijsten waar je ooit voor intekende en je verwijdert ’s morgens in bulk alle nieuwsbrieven die je toch nooit leest. Wees je bewust van je digitale impact en schrijf je gewoon uit.  

June 11, 2018

Maak je intenties en inspanningen zichtbaar

Daden zeggen meer dan woorden, en aan duurzaamheid werken moet je vooral doen. Maar tonen waar je belang aan hecht is belangrijk als signaal. Zo verspreid je mee de boodschap dat we nú actie moeten ondernemen, en dat iedereen daarin een rol kan spelen. Jullie engagement moet dus terug te vinden zijn, en de eigen website is daar een handig kanaal voor.

March 29, 2018

Monsanto®: A Photographic Investigation – Mathieu Asselin

In het Fotomuseum loopt van 09.03.2018 tot 10.06.2018 de geëngageerde tentoonstelling over de multinational Monsanto®. Deze multinational zorgt al jaren voor controverse. Vandaag is het biotechnologiebedrijf vooral bekend als marktleider van genetisch gemanipuleerde zaden en de veelbesproken onkruidverdelgerRoundup.

 

March 04, 2018

Verzeker je water

Watersnood in Kaapstad en experimenten met sponssteden in China. Maar ook bij ons wordt de klimaatverandering voelbaar en neemt de kans op extreme droogte en overvloedige regenval toe. Greentrackorganisaties spelen hier op in. Zo spoelt TRIX de toiletten door met regenwater, plaatste Walpurgis een regenton en beschikt Museum Plantin-Moretus over een groendak.

February 22, 2018

Textiel recyclen, hoe doe je dat?

Antwerpenaren gooien jaarlijks zo’n 4.000.000 kg textiel weg. Slechts een derde hiervan wordt apart ingezameld en verwerkt, de rest belandt bij het vuilnis en wordt verbrand. Greentrack Antwerpen nodigde de Kringwinkel uit om een toelichting te geven over De Collectie, een initiatief dat probeert om hierop een gepast antwoord te geven.

February 13, 2018

Greentrack ondertekent Statiegeldalliantie

Samen met 200 Vlaamse en Nederlandse organisaties, bedrijven en lokale overheden vraagt Greentrack om de invoer van statiegeld op blikjes en plastic flessen.

January 11, 2018

Ambitienota cultuur & duurzaamheid

Hoe kan het Antwerps stadsbestuur culturele instellingen ondersteunen om haar duurzaamheidsbeleid te realiseren? Greentrack Antwerpen kaartte de noden binnen de sector aan en formuleerde concrete oplossingen in haar Ambitienota cultuur & duurzaamheid.

October 23, 2017

Kringwinkel Antwerpen, de partner voor creatieve grondstoffen

Kringwinkel Antwerpen zoekt continu naar manieren om ingezamelde goederen langer in de materialenkringloop te houden en zo de afvalberg te verkleinen. Culturele organisaties gaan vaak met recuperatiemateriaal aan de slag. De perfect match!

October 16, 2017

Financieren van energiebesparende maatregelen

Je wilt je energieverbruik verminderen maar weet niet hoe of je hebt een verlanglijstje van energiebesparende ingrepen maar weet niet hoe dit te financieren? Misschien dat de energielening van de stad Antwerpen of de bovenlokale investeringssubsidie van Vlaanderen (FoCi) je wel op weg helpen.

October 05, 2017

Rapport nulmeting: uitstoot cultuur in Vlaanderen gelijk aan 17.391 koeien

In opdracht van minister Sven Gatz maakte Greentrack Gent een berekening van de CO2-uitstoot voor de infrastructuur voor de Vlaamse jeugd- en cultuursector. 100 organisaties werden ondervraagd naar hun energieverbruik.

January 04, 2017

Cultuurzaam.be bundelt tools & info

De website Cultuurzaam.be  verzamelt een reeks ‘tools’ of instrumenten die organisaties en professionals uit de cultuur-, jeugd- en mediasector kunnen gebruiken om systematisch hun energieverbruik en CO2-uitstoot te verlagen.

August 28, 2016

M HKA ondersteunt Geveltuinproject: Wilder is beter!

Natuurpunt Antwerpen organiseert een grote Geveltuinactie met inheemse planten in de Antwerpse binnenstad. De voorbeeldpakketten zijn te bezichtigen aan de gevel van het M HKA.

November 18, 2015

Nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De Verenigde Naties formuleerde nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die tegen 2030 bereikt moeten worden. Deze treden in werking vanaf 1 januari 2016. Ook Vlaanderen ondertekende deze doelstellingen.

November 01, 2015

Werelderfgoed met tochthonden

Hoe verminder je het energieverbruik in een historisch monument? Museum Plantin-Moretus gaat op zoek naar eenvoudige huis-, tuin en keukenoplossingen.

May 20, 2015

Ecologisch schoonmaken, hoe begin je eraan?

In de 'Handleiding ecologisch schoonmaken' vind je meer informatie over dosering, waterverbruik, kwaliteitslabels en de verschillende beschikbare merken.

April 15, 2015

Duurzaamheid moet beleidsthema zijn voor de cultuursector

Wat is de rol van cultuur in duurzame ontwikkeling? Deze vraag legde MVO Vlaanderen voor aan 5 Vlaamse cultuurspelers. Orphee Mariën, coördinator van Greentrack Antwerpen was één van hen. 

April 02, 2015

Wat als je 40 dagen zonder vlees en vis door het leven gaat?

9 Greentrack-organisaties bespaarden maar liefst 14.635 m² op hun ecologische voetafdruk.

February 16, 2015

2 op 3 verplaatsingen naar cultuur in Antwerpen zijn duurzaam

Dat blijkt uit onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de culturele bezoekers.

March 14, 2014

Fietsen zit in de lift

Het Toneelhuis ging op zoek naar een nieuwe fietsenstalling voor haar personeel.