Nieuws - beleid

February 13, 2018

Greentrack ondertekent Statiegeldalliantie

Samen met 200 Vlaamse en Nederlandse organisaties, bedrijven en lokale overheden vraagt Greentrack om de invoer van statiegeld op blikjes en plastic flessen.

January 11, 2018

Ambitienota cultuur & duurzaamheid

Hoe kan het Antwerps stadsbestuur culturele instellingen ondersteunen om haar duurzaamheidsbeleid te realiseren? Greentrack Antwerpen kaartte de noden binnen de sector aan en formuleerde concrete oplossingen in haar Ambitienota cultuur & duurzaamheid.

April 15, 2015

Duurzaamheid moet beleidsthema zijn voor de cultuursector

Wat is de rol van cultuur in duurzame ontwikkeling? Deze vraag legde MVO Vlaanderen voor aan 5 Vlaamse cultuurspelers. Orphee Mariën, coördinator van Greentrack Antwerpen was één van hen.