Ambitienota cultuur & duurzaamheid

stad Antwerpen
beleid
January 11, 2018

Hoe kan het Antwerps stadsbestuur culturele instellingen ondersteunen om haar duurzaamheidsbeleid te realiseren? Greentrack Antwerpen kaartte de noden binnen de sector aan en formuleerde concrete oplossingen in haar Ambitienota cultuur & duurzaamheid.

Net als de rest van de wereld voelt Antwerpen de gevolgen van de klimaatverandering en staan we voor grote sociale en ecologische uitdagingen. Ook de Antwerpse culturele sector heeft dit begrepen en wil mee oplossingen aanreiken. Om dit optimaal te kunnen doen, is ondersteuning van de stad Antwerpen nodig.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 schreven de leden van Greentrack Antwerpen een ambitienota Cultuur & duurzaamheid. Ze bezorgde deze aan alle politieke fracties als inspiratie bij de opmaak van de partijprogramma's.

Lees hier de ambitienota. Voor meer informatie contacteer Orphee Mariën

Ook Greentrack Gent maakte een memorandum op.