Lid worden

Alle Greentrackorganisaties engageren zich om hun voetafdruk te reduceren en te werken aan een duurzame kunstensector. Ze maken een halfjaarlijks actieplan op met concrete werk- en verbeterpunten op het gebied van mens, milieu en maatschappij.

Ben je een Antwerpse culturele organisatie en wil je lid worden van Greentrack Antwerpen, lees dan verder voor meer informatie.

Onze tools

Als lid van Greentrack Antwerpen ga je een engagement aan met betrekking tot duurzaamheid. Je bent ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren en jij wilt daar met je organisatie aan bijdragen, via de kracht van een netwerk. Een duurzame doorstart bereiken we door van elkaar te leren, elkaar te inspireren en hiermee ons eigen proces te vergemakkelijken. Hiervoor rijkt Greentrack Antwerpen en jij als organisatie zelf de volgende tools aan:

  • Er wordt vier keer per jaar een werkoverleg gehouden waarbij (indien mogelijk) ten minste 1 medewerker van elke organisatie aanwezig is. Tijdens deze (online)vergaderingen bekijken wij o.a. de voortgang van de individuele actieplannen, leren wij van elkaars ervaringen en wordt 1 thema dieper uitgelicht. Ecofest plant hiervoor de datum en locatie in en stelt het thema vast. De verdere inhoud wordt door de leden zelf gedragen.
  • Jullie stellen, elk voor jullie eigen instelling, halfjaarlijks een actieplan op. Hierover krijgen jullie van elkaar feedback en extra input. Ook worden de actieplannen door Ecofest nagezien en bekeken op overlappingen. Mogelijkheden voor groepsaankopen/acties worden daarna per mail of tijdens het werkoverleg besproken.
  • In jullie mailbox ontvangen en delen jullie periodiek praktische info, nieuwe tools en kennisdocumenten rondom duurzaamheid. Is er bijv. binnen jouw organisatie een nieuwe ontwikkeling m.b.t. duurzaamheid? Stuur een kort mailtje naar de medeleden.
  • Met EnergieID is het mogelijk om jullie verbruiksgegevens bij te houden, jezelf te benchmarken aan andere instellingen en om overzichtelijke rapporten te downloaden (voor bijv. jullie directie of jaarverslagen). Hierbij is het noodzakelijk dat zelf maandelijks de meterstanden/gegevens worden doorgegeven.
    Het gebruikmaken van EnergieID onder de groep Greentrack Antwerpen is mogelijk vanaf het moment dat 10 organisaties lid worden.
  • Ecofest komt eenmalig langs op jullie locatie om te zien waar jullie staan op vlak van duurzaamheid.
  • Jullie worden vermeld op de Greentrack Antwerpen-website.
  • Jullie mogen gebruik maken van het Greentrack-logo in jullie communicatie.

In het halfjaarlijkse actieplan stellen jullie zelf SMART doelen op voor de volgende onderdelen: energie, water, materialen, mobiliteit, voeding en drank, onderhoud, drukwerk en communicatie.

Vanaf jan. 2021 heeft EnergieID een vernieuwde, gemakkelijkere interface met mogelijkheden voor het bijhouden van energie-, water- en materialenverbruik.

Lidgeld

Wegens de huidige situatie willen we de prijzen zo toegankelijk mogelijk houden. Als extra toenadering steekt Ecofest onbetaalde werktijd in de begeleiding van Greentrack Antwerpen. Voor een eerste termijn van 12 maanden ondersteunen wij het netwerk om herop te starten. Daarna gaan we samen op zoek naar een manier om dit netwerk te laten draaien (denk aan o.a. een roterend trekkerschap van het werkoverleg of andere mogelijkheden).

In de tabel hieronder is de verdeling te vinden op basis van de grootte van jullie instelling. Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Je kan altijd bellen naar 0468 58 07 29.

0 - 10 medewerkers

€ 90,00

euro/jaar

11 - 20 medewerkers

€ 150,00

euro/jaar

21 - … medewerkers

€ 250,00

euro/jaar

Alle prijzen zijn exclusief btw.

Charter

Alle meedoende organisaties ondertekenen eerst een charter. Hierdoor is het voor jullie duidelijk wat er precies verwacht wordt van een deelname aan Greentrack Antwerpen. Het charter vind je over een korte periode hier. Al overtuigd? Stuur een mailtje met een getekend charter en jullie logo naar indra.vandeven@ecofest.be.