Historiek

In 2012 nam Prospekta het initiatief om rond ecologie aan de slag te gaan en nodigde Antwerpse kunstorganisaties uit om hier mee over na te denken. Dankzij verschillende ondersteunende initiatieven als Jonge Sla, een universitair onderzoek en de oprichting van Greentrack Gent kon Greentrack Antwerpen in 2014 officieel van start gaan met 16 kunstenorganisaties.

Greentrack Antwerpen breidde stelselmatig uit en in 2018 maakten 30 cultuurorganisaties deel uit van het netwerk. In januari 2020 moest Prospekta haar rol als trekker van Greentrack Antwerpen beëindigen. Na dit nieuws besluit Ecofest samen met enkele culturele organisaties een doorstart te organiseren. Momenteel is Greentrack Antwerpen een netwerk dat aan het heropstarten is. Alle leden zijn mede-eigenaar en beslissen mee over de werking.

Ecofest: “Wij vinden het belangrijk dat een waardevol netwerk haar kracht kan blijven uitoefenen. Daarnaast willen wij graag onze expertise lokaal inzetten. Wij beseffen momenteel dat dit geen makkelijke periode is. De pandemie stelt ieder van ons voor uitdagingen die vaak overweldigend zijn, maar ook een spiegel zijn voor de duurzaamheidscrisis waarin we ons bevinden. De focus op duurzaamheid blijft daarom juist zeer belangrijk. Door een efficiënt en creatief (her)gebruik van grondstoffen, materiaal, energie, water, voeding & drank is een gezonde(re) werking mogelijk. Wij hopen op een krachtige doorstart in 2021!