Nieuws - stad-antwerpen

January 11, 2018

Ambitienota cultuur & duurzaamheid

Hoe kan het Antwerps stadsbestuur culturele instellingen ondersteunen om haar duurzaamheidsbeleid te realiseren? Greentrack Antwerpen kaartte de noden binnen de sector aan en formuleerde concrete oplossingen in haar Ambitienota cultuur & duurzaamheid.

October 16, 2017

Financieren van energiebesparende maatregelen

Je wilt je energieverbruik verminderen maar weet niet hoe of je hebt een verlanglijstje van energiebesparende ingrepen maar weet niet hoe dit te financieren? Misschien dat de energielening van de stad Antwerpen of de bovenlokale investeringssubsidie van Vlaanderen (FoCi) je wel op weg helpen.