Over ons

Visie

Een duurzame kunstensector streeft naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Ze draagt bij aan het menselijk welzijn en versterkt het sociale weefsel in de stad. Niet economische winst en eindeloze groei, maar wel kwaliteit van de culturele uitwisseling en de beleving van de bezoeker staan centraal. Naast het sociale engagement ijvert ze voor het reduceren van haar negatieve milieu-impact en respecteert ze de ecologische grenzen van deze planeet. Ze zoekt mee naar creatieve oplossingen voor de uitdagingen waar de stad voor staat. In een duurzame kunstensector erkent elke culturele organisatie dat ze lid uitmaakt van een lokaal en cultureel netwerk en dat ontmoeting en uitwisseling essentieel is om als organisatie verder te groeien en te ontwikkelen. Ze geeft mee vorm aan de stad van morgen.

Doelstelling

Greentrackleden verminderen hun ecologische voetafdruk.

Greentrackleden stellen de mens centraal  en creëren een omgeving met een ziel. Ze willen lokaal van betekenis zijn en mensen verbinden. Ze bieden maximale ontwikkelingskansen, een fijne werkplek en bewaken het evenwicht tussen werk en privéleven. Ze zetten in op de toegankelijkheid van hun aanbod, organisatie en infrastructuur.

Greentrack is een actief netwerk met betrokken leden die deelnemen aan netwerkmomenten, expertise uitwisselen en samenwerking aangaan.

Greentrackleden communiceren over hun engagement en duurzame inspanningen.

Greentrackleden nemen een voortrekkersrol op en inspireren de samenleving.

Werkwijze

Greentrackleden ondertekenen het charter en kunnen in ruil voor hun engagement gebruik maken van:

1. Individuele coaching

2. Netwerkmomenten

3. Gemeenschappelijke belangen en projecten

4. Collectieve communicatie en inspiratie

5. Expertisecentrum

Structuur

Greentrack Antwerpen is een netwerk van 30 culturele organisaties. Allen zijn mede-eigenaar en beslissen mee over de werking. De coördinatie is in handen van Prospekta.

Evolutie

In 2012 nam Prospekta het initiatief om rond ecologie aan de slag te gaan en nodigde Antwerpse kunstorganisaties uit om hier mee over na te denken. Dankzij verschillende ondersteunende initiatieven als Jonge Sla, een universitair onderzoek en de oprichting van Greentrack Gent kon Greentrack Antwerpen in 2014 officieel van start gaan met 16 kunstenorganisaties. 

Greentrack Antwerpen breidde stelselmatig uit en in 2018 maken 30 cultuurorganisaties deel uit van het netwerk. Gaandeweg wordt de focus van ecologie verruimd tot duurzaamheid in al haar aspecten. Lees hier jaarverslag 2017.