Over ons

Visie

Een duurzame kunstensector streeft naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Ze draagt bij aan het menselijk welzijn en versterkt het sociale weefsel in de stad. Niet economische winst en eindeloze groei, maar wel kwaliteit van de culturele uitwisseling en de beleving van de bezoeker staan centraal. Naast het sociale engagement ijvert ze voor het reduceren van haar negatieve milieu-impact en respecteert ze de grenzen van deze planeet. Ze zoekt mee naar creatieve oplossingen voor de uitdagingen waar de stad voor staat. In een duurzame kunstensector erkent elke culturele organisatie dat ze lid uitmaakt van een lokaal en cultureel netwerk en dat ontmoeting en uitwisseling essentieel is om als organisatie verder te groeien en te ontwikkelen. Ze geeft mee vorm aan de stad van morgen.

Doelstelling

Greentrackleden verminderen hun voetafdruk.

Greentrackleden stellen de mens centraal en creëren een omgeving met een ziel. Ze willen lokaal van betekenis zijn en mensen verbinden. Ze bieden maximale ontwikkelingskansen, een fijne werkplek en bewaken het evenwicht tussen werk en privéleven. Ze zetten in op de toegankelijkheid van hun aanbod, organisatie en infrastructuur.

Greentrack is een actief netwerk met betrokken leden die deelnemen aan netwerkmomenten, expertise uitwisselen en samenwerking aangaan.

Greentrackleden communiceren over hun engagement en duurzame inspanningen.

Greentrackleden nemen een voortrekkersrol op en inspireren de samenleving.

Werkwijze

Greentrackleden ondertekenen het charter en maken gebruik van verschillende tools. Lees hier meer over op ‘Lid worden’.

Structuur

Greentrack Antwerpen is een netwerk dat momenteel aan het heropstarten is. Allen leden zijn mede-eigenaar en beslissen mee over de werking. De coördinatie is in handen van Ecofest.

Evolutie

In 2012 nam Prospekta het initiatief om rond ecologie aan de slag te gaan en nodigde Antwerpse kunstorganisaties uit om hier mee over na te denken. Dankzij verschillende ondersteunende initiatieven als Jonge Sla, een universitair onderzoek en de oprichting van Greentrack Gent kon Greentrack Antwerpen in 2014 officieel van start gaan met 16 kunstenorganisaties.

Greentrack Antwerpen breidde stelselmatig uit en in 2018 maakten 30 cultuurorganisaties deel uit van het netwerk. In januari 2020 moest Prospekta haar rol als trekker van Greentrack Antwerpen beëindigen. Na dit nieuws besluit Ecofest samen met enkele culturele organisaties een doorstart te organiseren.

Ecofest: “Wij vinden het belangrijk dat een waardevol netwerk haar kracht kan blijven uitoefenen. Daarnaast willen wij graag onze expertise lokaal inzetten. Wij beseffen momenteel dat dit geen makkelijke periode is. De pandemie stelt ieder van ons voor uitdagingen die vaak overweldigend zijn, maar ook een spiegel zijn voor de duurzaamheidscrisis waarin we ons bevinden. De focus op duurzaamheid blijft daarom juist zeer belangrijk. Door een efficiënt en creatief (her)gebruik van grondstoffen, materiaal, energie, water, voeding & drank is een gezonde(re) werking mogelijk. Wij hopen op een krachtige doorstart in 2021!”