Toolkit 40 acties

Toolkit met 40 acties

Begin 2019 hebben Bureau 8080 en de Boekmanstichting een enquete gehouden over duurzaamheid in de cultuursector. Ruim 250 culturele instellingen vulden de enquête in. Hieruit vloeide een toolkit met

concrete acties die je als culturele organisatie kunt uitvoeren om bedrijfsmatig of kunstinhoudelijk met duurzaamheid aan de slag te gaan.

De toolkit is een lijst van veertig acties die betrekking hebben op heel diverse aspecten van duurzaamheid, en die variëren van klein en vrijwel direct toepasbaar tot integraal en omvangrijk.

In de publicatie leest u daar vanaf pagina 24 uitgebreid over.