Doelen

Greentrack is een actief netwerk met betrokken leden die deelnemen aan netwerkmomenten, expertise uitwisselen en samenwerking aangaan.

Greentrackleden ondertekenen het charter en maken gebruik van verschillende tools. Lees hier meer over op ‘Lid worden’.

Greentrackleden stellen de mens centraal en creëren een omgeving met een ziel. Ze willen lokaal van betekenis zijn en mensen verbinden. Ze bieden maximale ontwikkelingskansen, een fijne werkplek en bewaken het evenwicht tussen werk en privéleven. Ze zetten in op de toegankelijkheid van hun aanbod, organisatie en infrastructuur.

Greentrackleden verminderen hun voetafdruk.

Greentrackleden communiceren over hun engagement en duurzame inspanningen.

Greentrackleden nemen een voortrekkersrol op en inspireren de samenleving.