Nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

SDG
November 18, 2015

De Verenigde Naties formuleerde nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die tegen 2030 bereikt moeten worden. Deze treden in werking vanaf 1 januari 2016. Ook Vlaanderen ondertekende deze doelstellingen.

De Verenigde Naties formuleerde in september 2015 op de Duurzame Ontwikkelingstop 17 doelstellingen om onze wereld te transformeren.

Vanaf 2016 zullen overheden gedurende 15 jaar wereldwijd inzetten op onder meer het bestrijden van armoede, het tegengaan van de klimaatverandering, vreedzame maatschappijen ...

Staatshoofden, overheids- en topvertegenwoordigers engageren zich om deze doelstellingen te realiseren. Ook Vlaanderen ondertekende deze doelstellingen.
Lees hier hoe ze deze vertalen naar de Vlaamse context.

Wil je meer weten over de Verenigde Naties en de SDG's? Klik hier voor meer informatie.