Greentrack antwerpen schrijft ambitienota cultuur & duurzaamheid

January 11, 2018

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 schreven de leden van Greentrack Antwerpen een ambitienota over cultuur & duurzaamheid. Ze bezorgde deze aan alle politieke fracties als inspiratie bij de opmaak van de partijprogramma's.

Net als de rest van de wereld voelt Antwerpen de gevolgen van de klimaatverandering en staan we voor grote sociale en ecologische uitdagingen. Ook de Antwerpse culturele sector heeft dit begrepen en wil mee oplossingen aanreiken. Om dit optimaal te kunnen doen, is samenwerking en uitwisseling tussen vele lokale actoren nodig. 

Net als de stad Antwerpen vervullen Greentrackleden een voorbeeldfunctie en zetten ze zich in om hun publiek te sensibiliseren. In deze nota geven we aan wat er nodig is om de inspanningen binnen de culturele sector nog te versterken en extra uit te dragen.

Lees hier de ambitienota
Voor meer informatie contacteer Orphee Mariën