De Antwerpse cultuursector streeft naar een duurzame samenleving

June 18, 2018

Maatschappelijke duurzaamheid in de kunsten

Duurzaamheid is méér dan ecologie. Naast de ecologische dimensie is er ook een economische een maatschappelijke dimensie. Om maatschappelijke impact te hebben, zijn er duurzame verbindingen nodig met je partners, en duurzame banden met je publiek. Dit vergt tijd. En de context is daar niet echt naar. We leven in een wereld die het vluchtige viert en pop-up bejubelt. Maar het kan anders.

June 18, 2018

Op bezoek bij Museum Plantin-Moretus

De medewerkers van Museum Plantin-Moretus werken al jaren rond duurzaamheid. Het is verankerd in hun werking, opgenomen in de missie & beleidsplannen en in de communicatie naar het publiek. Recent won het museum een Ultima Cultuurprijs, waarbij ook dit duurzaamheidsbeleid geloofd werd. Tijdens een Greentrack-rondleiding lichtten medewerkers hun duurzame aanpak en visie toe.

Privacy

Meer