Nieuws & Activiteiten

March 16, 2020

Zeg nee tegen voedselverspilling, ook in uw bedrijf! Het ecoteam van AEIDL geeft enkele nuttige tips

De Association Européenne pour l’Information sur le Développement Local (AEIDL), die in december 2018 het Label Ecodynamische Onderneming met drie sterren kreeg, geeft enkele eenvoudige regels die zij dagelijks proberen toe te passen.

February 21, 2020

RAB/BKO | Werkgroep duurzaamheid

Meteen na de Algemene Vergadering op maandag 9 maart organiseert RAB/BKO een open werkgroep voor haar leden in het kader van het duurzaamheidscharter.

January 29, 2020

Kunstenpunt | Duurzaam internationaal reizen in de kunstensector

Welke steden kan je met de trein bereiken vanuit Brussel-Zuid binnen een tijdsspanne van een halve dag? Kunstenpunt wil een alternatief bieden voor heel wat bestemmingen in Europa. Daarom presenteert Kunstenpunt een nieuwe treinkaart met bestemmingen die in minder dan 6,5u te bereiken zijn per trein.

December 03, 2019

RAB/BKO & Brussels Studies Institute | Pilootstudie naar publieksverplaatsingen

Dankzij de financiële hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Mobiliteit) voerden RAB/BKO en het Brussels Studies Institute een pilootstudie uit rond de mobiliteit van het publiek van Brusselse culturele organisaties. De algemene besluiten van die studie zijn nu beschikbaar.

October 31, 2019

NewB | Nog een maand om van bank te veranderen

Afgelopen vrijdag, 25 oktober bracht de coöperatieve bank NewB haar campagne op gang in de Beurs: 33 dagen om 30 miljoen euro op te halen.

August 13, 2019

Leefmilieu Brussel | Infosessies | 'A touch of zero waste'

Leefmilieu Brussel organiseert twee ontmoetingen ter inspiratie en motivatie om aan de projectoproepen deel te nemen. Maak er kennis met de dynamiek van de “Zero afval”-verenigingen en ontmoet er de laureaten van de vorige oproepen.

August 12, 2019

Ecopolis | Generation Hope

Op 10 november brengt Ecopolis schrijvers, wetenschappers en denkers samen voor een dag in het teken van een duurzame toekomst. Editie 2019 ‘Generation Hope’ richt de blik op de jongeren achter de internationale klimaatprotesten.

July 08, 2019

Minder energieverbruik dankzij het EnergiePack

Het EnergiePack, een initiatief van Leefmilieu Brussel, aangeboden door de federaties Bruxeo, Comeos, Santhea en UCM, geeft gratis professionele energiecoaching op maat voor het hele traject, van diagnose tot uitvoering, met de mogelijkheid tot financiële ondersteuning. Ook vzw's uit de culturele sector komen in aanmerking voor begeleiding om hun energieverbruik en -factuur te verlagen.

April 23, 2019

BRUXEO | Berekening van de rentabiliteit van een energie-investering

BRUXEO organiseert een seminarie rond de berekening van de rentabiliteit van een energie-investering op donderdag 16 mei van 9u tot 12u30. De deelnemers leren de belangrijkste concepten met betrekking tot de evaluatie van de winstgevendheid van een investeringsproject onder de knie te krijgen.

April 15, 2019

Filter Café Filtré | "Live on air" - met de fiets op de baan!

De beweging Filter Café Filtré kondigde aan dat ze op zondag 5 mei het evenement “Live on air” organiseren om een andere mobiliteit te eisen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

March 11, 2019

Leefmilieu Brussel | Conferentie: Milieubeheer, wat brengt dat op?

Een panel van vertegenwoordigers van bedrijven en overheidsinstanties belicht op deze conferentie op welke manier milieubeheer rendabel kan zijn – voor het imago en voor een betere kostenbeheersing. Daarnaast wordt er ook uitleg gegeven over het 'Label Ecodynamische Onderneming', een officiële, kosteloze erkenning en aanmoediging van Brusselse bedrijven, organisaties en instellingen uit de privé- en de overheidssector die zich inzetten om de milieu-impact van hun activiteiten te verminderen.

March 07, 2019

Leefmilieu Brussel | Energie Pack | 1.350.000 euro om energiefactuur te verlagen

Het Energie Pack, dat Leefmilieu Brussel in oktober 2018 lanceerde, gaat zijn tweede fase in. Dankzij de energieadviseurs van 4 federaties zullen kmo’s en vzw's, naast gratis energiecoaching, voortaan ook investeringssteun kunnen ontvangen om hun energieverbruik te beperken. 

February 20, 2019

Fair Saturday

Hoe maak je de impact van cultuurorganisaties duidelijk? En hoe geef je een positief signaal in tijden die alsmaar sneller veranderen? Die vragen liggen ten grondslag aan Fair Saturday, een initiatief dat kunstenaars en cultuurorganisaties verbindt om een positieve sociale stempel te drukken. 

February 11, 2019

​Leefmilieu Brussel | Zero Afval opleidingen

Leefmilieu Brussel nodigt u uit voor de allereerste opleiding rond Zero Afval. Deze opleiding is uitsluitend voorbehouden voor Brusselse gemeenten, OCMW's en verenigingen. 

February 01, 2019

Hart boven Hard | Move your Money

Wat als honderden individuen en organisaties tegen de Belgische grootbanken zouden zeggen: "herinvesteer in alternatieve energie, of wij veranderen collectief van bank!" Als we het geld laten spreken, moet een groenere toekomst mogelijk zijn. Tijdens deze infoavond in het Kaaitheater leer je alles over "divestment" – how to move your money.

January 22, 2019

Bruxeo | Seminarie | Financiering van energie-renovaties van gebouwen van de Brusselse social-profitsector

Het energie-team van Bruxeo (confederatie van socialprofitondernemingen) werd door Leefmilieu Brussel aangewezen om energieadviesdiensten te ontwikkelen voor Brusselse socialprofitondernemingen. Zo willen ze socialprofitondernemingen helpen om energiebesparingen te realiseren en te investeren in de productie van hernieuwbare energie. Op 12 februari presenteert Bruxeo de nieuwe financiële investeringssteun die beschikbaar is vanaf januari 2019 tijdens een seminarie in De Markten.

January 14, 2019

Energie Pack | Gratis energiecoaching voor kleine en middelgrote ondernemingen en de non-profitsector

Als gevolg van de projectoproep "Energie Pack" die in 2017 door Leefmilieu Brussel werd gelanceerd, heeft de Brusselse regering onlangs besloten een subsidie toe te kennen aan 4 laureaten die de ondernemingssector en non-profitsector vertegenwoordigen: het gaat onder meer om BRUXEO, de confederatie die de Brusselse socialprofitondernemingen vertegenwoordigt.

January 14, 2019

Kunstenpunt | "Do the locomotion": een tool voor duurzame mobiliteit in de kunsten

In het kader van hun onderzoek "(Re)framing the international" ontwikkelde Kunstenpunt "Do the locomotion": een digitale tool om kunstenaars en werknemers in de kunstensector te informeren over internationale treintrajecten. Wist je bijvoorbeeld dat heel wat grote buitenlandse steden met de trein bereikbaar zijn vanuit Brussel-Zuid binnen een tijdsspanne van 6,5 uur? Vermijd het vliegtuig en keep this train a-rollin’!

January 10, 2019

Transforma Bxl | Transforma Fest

Ter gelegenheid van zijn vijfde verjaardag organiseert “Innovation playground” Transforma Bxl op 17 januari 2019 het Transforma Fest. Het wordt een feestelijke dag waar start-ups, ondernemers en innovatoren elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten wisselen over innovatie en de modellen van morgen.

November 08, 2018

BRXL 2030 | Tweede sessie van collectieve intelligentie

De Brusselse culturele netwerken nodigen u graag uit op de volgende sessie in het kader van BRXL 2030 – een traject van reflectie in het kader van de mogelijke kandidatuur van Brussel als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030 - die zal plaatsnemen op woensdag 21 November van 9u tot 13u in één van de lokalen van Recy-K. Het thema van de voormiddag : duurzaamheid in al haar facetten. Op de werkvloer, met betrekking tot mobiliteit, ecologie, e.a. Na de sessie volgt een lunch om ervaringen op een informele manier uit te wisselen.

October 04, 2018

BSI.BCO – Brussels Centre Observatory | Edito: De voetgangerszone, pilootproject voor een duurzaam en leefbaar stadscentrum voor Brussel

De ‘nieuwe’ voetgangerszone in de Brusselse benedenstad is één van de grootste maar ook complexe stadsprojecten in het stadscentrum van de laatste decennia. In de zomer van 2015 werd een groot deel van de belangrijkste verkeersas Anspachlaan autovrij gemaakt. Een nieuw verkeersplan voor gemotoriseerd vervoer binnen de Vijfhoek werd van kracht. Het hypercentrum, dat niet alleen een toeristische, residentiële en economische-commerciële ruimte is, werd op die manier een experimentele ruimte naar een potentieel meer duurzaam stadssysteem.

October 02, 2018

Pulse | Trefdag

Op dinsdag 23 oktober staan Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media klaar voor de jaarlijkse Trefdag. Een dag van uitwisseling en inspiratie, voor mensen uit cultuur, jeugd en media die van duurzaamheid een rode draad willen maken in hun handelen.

September 25, 2018

Brussels Academy | Het Gewestelijke Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)

Lessenreeks over de hoofdlijnen van het regionale plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO), na goedkeuring ervan door de regering.

July 31, 2018

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling werd goedgekeurd

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) bepaalt de sociale, economische en ecologische doelstellingen en de mobiliteitsbehoeften op middellange en lange termijn voor het volledige Brusselse grondgebied. 

July 31, 2018

Leefmilieu Brussel | Voormiddag over "Zero Waste" Inspir'acties

Leefmilieu Brussel bereidt zich momenteel voor om een nieuwe projectoproep voor verenigingen te lanceren. De officiële lancering van de projectoproep zal plaatsvinden in september 2018. Afspraak op 30 augustus 2018 in de voormiddag voor een uitwisseling van ideeën rond "Zero Waste".  Jullie worden uitgenodigd om een "Zero Waste" project te bedenken, ideeën te komen aftoetsen, en indien mogelijk, een concreet project te schetsen om al uw kansen te benutten om aan de projectoproep te kunnen deelnemen. 

May 29, 2018

Leefmilieu Brussel | Forum “Welk bestuur voor een koolstofarme stedelijke samenleving tegen 2050?”

Leefmilieu Brussel organiseert op 22 juni 2018 een forum rond de volgende vraag: “Welk bestuur voor een koolstofarme stedelijke samenleving tegen 2050?”. De ambitie van het forum is een collectieve reflectie op gang te brengen over de vruchtbare relatie tussen de overheid en burgerinitiatieven, en zo de basis te leggen voor een actiestrategie om de koolstofuitstoot tegen 2050 terug te dringen.

May 29, 2018

Culture & Démocratie | Publicatieblad n°47 "Zorg dragen"

In het publicatieblad n° 47 "Zorg dragen" van Culture & Démocratie wordt het concept van de zorg in vraag gesteld. Wat betekenen termen zoals verzorgen, zorg dragen, herstellen, genezen, in onze huidige maatschappij? Hoe wordt de zorg vertaald, wat is de logica achter de organisatie en implementatie ervan? 

May 17, 2018

Leefmilieu Brussel | Infosessie over het Label 'Ecodynamische onderneming'

Het Label Ecodynamische Onderneming beloont en moedigt bedrijven, verenigingen en Brusselse instellingen aan, die stappen ondernemen om de impact van de bedrijfsactiviteit op het leefmilieu te verkleinen. Een infosessie wordt georganiseerd in juni.

March 27, 2018

Kunstenpunt | Artikel: Duurzaamheid in een internationaliserend kunstenveld

Jeroen Peeters schreef in het kader van een ontwikkelingstraject (Re)framing the International een straf artikel over de kwestie van de mobiliteit van kunstenaars, kunstwerken en kunstwerkers. Hoe kunnen we de morele conflicten en identiteitscrises waarmee het klimaatvraagstuk ons opzadelt overdenken en ombuigen in de zoektocht naar een andere, duurzamere praktijk van internationale mobiliteit in de kunsten?

March 13, 2018

Green Track maakt deel uit van de Statiegeldalliantie

In de Statiegeldalliantie verenigen zich bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en iedere andere organisatie die zwerfafval zat is. Samen roepen ze de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Dit doen we in Nederland én in België. Recycling Netwerk Benelux nam het initiatief voor de Statiegeldalliantie.In november 2017 lanceerden ze een oproep om statiegeld in te voeren op alle flessen en blikjes, en ze hadden nooit verwacht dat zoveel personen en verenigingen zich achter dit idee wilden scharen. Green Track Nationaal, waar Brussel deel van uitmaakt via RAB/BKO ondertekende eveneens deze Alliantie en werd dus officieel partner. De Greentrack netwerken (in Gent, Antwerpen, Brugge, Kortrijk, Brussel e.a. proberen de ecologische voetafdruk van de culturele sector te verkleinen. Het zijn netwerken van geëngageerde culturele organisaties die hierop willen inzetten en op die manier hun duurzaam steentje bijdragen. www.greentrack.be

January 11, 2018

Argos & ISELP | Symposium: COM ∩∪ TIES

In het verlengde van de tentoonstelling die in de herfst van 2017 gezamenlijk werd georganiseerd door Argos en ISELP, werken deze twee Brusselse instellingen (elk verbonden aan een andere taalgemeenschap) opnieuw samen om verder na te denken over het thema van de gemeenschappen. Daartoe organiseren zij van 25 tot 28 januari een symposium met kunstenaars, onderzoekers, wetenschappers, en curatoren in ISELP. Net als op de tentoonstelling wordt het collectieve onderzocht aan de hand van vier principes of sferen: de stad, het maatschappelijke lichaam, de politieke structuur en het milieu. In elk van die configuraties duiken drempels op die het gemeenschappelijke bestaan samenhang verlenen of de gemeenschappen uit elkaar drijven. Drempels die een obstakel kunnen zijn of een brug kunnen slaan.

October 27, 2017

Dialogues en Humanité Bruxelles | Open forum: "Quelle humanité?"

Dialogue en humanité is een project en dynamiek dat ontstaan is in Lyon in 2003 maar ondertussen al opgezet werd in een zestigtal steden wereldwijd. Het doel is om de dialoog opnieuw een belangrijke plaats te geven in het leven. Dit gebeurd door middel van de "arbre à palabres" en door het behandelen van maatschappelijke kwesties die de hele gemeenschap ten goede kunnen komen. Om deel te nemen aan dit project en deze dynamiek, wordt iedereen uitgenodigd op het open forum "Quelle humanité?" dat op vrijdag 17 november plaatsvindt in La Fonderie tussen 10u en 16u. [artikel in het Frans]Le projet Dialogues en humanité est une dynamique née à Lyon en 2003 et présente aujourd’hui dans une soixantaine de villes de par le monde. Son objectif est de remettre au cœur de nos vies le dialogue, sur le principe de l’arbre à palabres, autour des questions de société qui nous concernent afin de "grandir en humanité". Pour prendre part à ce projet, vous êtes invités à participer au Forum ouvert "Quelle humanité?", le vendredi 17 novembre de 10h à 16h, à La Fonderie. Il s'agira d'un espace de créativité collective pour explorer les audaces dont nous avons besoin pour agir ensemble.Les 30 juin et 1er juillet 2018 aura lieu la 1ère édition bruxelloise des Dialogues en Humanité, sous les arbres du parc Josaphat à Schaerbeek. Un festival citoyen et convivial, gratuit et ouvert à toutes et tous, pour dialoguer sur la question humaine par la parole dans les agoras thématiques sous les arbres, par le ressenti dans les ateliers du sensible et par l’expression artistique lors des soirées.

October 20, 2017

iMAL | Internationaal symposium: So, what about Politics?

In een tijd waarin onze politieke systemen in crisis zijn, organiseert iMAL op 3 en 4 november 2017 een internationaal symposium over nieuwe vormen van politieke actie en bestuur, eigen aan onze hedendaagse technologische netwerksamenleving. Met voorbeelden van vloeibare democratie, e-governance, smart citizenship, platform coöperativisme en autonome zelforganisatie.

September 27, 2017

Pulse - Transitienetwerk Cultuur | Trefdag: Hoogtij/d

Pulse Transitienetwerk Cultuur is een netwerk dat in de cultuursector van onderuit ontstaan is vanuit een geloof dat cultuur een motor kan zijn voor de transitie naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Op 24 oktober organiseert het netwerk Hoogtij/d, de 6e trefdag van Pulse Transitienetwerk Cultuur in De Roma in Antwerpen. Een dag van uitwisseling en inspiratie, voor mensen uit cultuur, jeugd en media die van duurzaamheid een rode draad willen maken in hun handelen.Voel je een oncontroleerbare drang om vandaag aan de slag te gaan met praktische tips en inspiratie? Zoek je bondgenoten om plannen bij af te toetsen, om je netwerk te verruimen? Of ben je net op zoek naar meer droomtijd, waar je kan loskomen van de heersende denkpatronen om te spelen met zowel onrealistische als misschien zelfs vernieuwende ideeën? En wat als we nu eens uit ons tijdsdenken kunnen stappen en gewoon zijn, zonder plannen en toekomstbeelden? Elk moment opnieuw integere keuzes maken en het verleden en de toekomst loslaten …

September 27, 2017

BCSPO | Energie seminarie: Het optimaal beheer van verwarmingsinstallaties

BCSPO organiseert op 15 november een energie-seminarie bij Leefmilieu Brussel over het optimaal beheer van verwarmingsinstallaties. Deze dag is bestemd voor directeurs en technische verantwoordelijken van social-profit ondernemingen in Brussel. 

June 19, 2017

LeClicRécup.be | Platform voor hergebruik van materialen in Wallonië en Brussel

LeClicRécup.be wil het weggeven en verkopen van gebruikte en recuperatiematerialen vergemakkelijken tussen burgers, publieke overheden, privé- en sociale ondernemingen van het RESSOURCES-netwerk op het territorium Wallonië-Brussel. [artikel in het Frans]

April 24, 2017

Cycle Numérique | La recommandation culturelle

In het kader van de conferentiereeks "Pour un numérique critique et humain", wordt op 24 mei een dag opgezet met verschillende ateliers rond twee onderwerpen: langs de ene kant het ontdekken van onafhankelijke computerprogramma's en digitale oplossingen om zelf meer in handen te hebben, en langs de andere kant informatie over de mogelijkheden van algoritmische aanbevelingen. [artikel in het Frans]

April 18, 2017

Brussels Academy | De stad als ecosysteem

De Brussels Academy is een stadsuniversiteit die open staat voor iedereen. De Brussels Academy is de place to be voor iedereen die geïnteresseerd is in Brussel en wil bijleren over de stad. Verschillende professoren en experts delen er hun kennis over Brussel met het middenveld, Brusselaars en Brusselliefhebbers. In deze reeks 'De stad als ecosysteem'  wordt Brussel als ecosysteem bekeken  om samen na te denken over de nodige transities.

January 24, 2017

BCSPO | Energie seminarie : "Het optimaal beheer van een verwarmingsinstallatie"

In het kader van het ENERGIE project voor de social-profit ondernemingen in Brussel, nodigt de BCSPO u uit op zijn energie seminarie: donderdag 23 februari van 9u tot 16u – BIP, 1000 Brussel (tweetalig) : "Het optimaal beheer van een verwarmingsinstallatie".

January 05, 2017

Pulse Transitienetwerk Cultuur | Nieuwe toolkit voor een duurzame cultuur-, jeugd- en mediasector: Cultuurzaam

In opdracht van Vlaams minister Sven Gatz en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en naar aanleiding van de 2e Vlaamse Klimaattop stelde Pulse Transitienetwerk Cultuur de nieuwe website Cultuurzaam samen. 

November 07, 2016

Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Lancering van Recy-K, gewestselijke ecologische pool voor recyclage

Fadila Laanan, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking Fadila Laanan lanceerde op dinsdag 25/10 « Recy-K »: de ecologische pool van het Gewest voor recyclage. Het nieuwe centrum zallen heel wat activiteiten herbergen, van een Fab Lab en herstellingsateliers  tot een kringloopcentrum, en veel meer. [persbericht in het Frans]

October 25, 2016

BCSPO | Energie seminarie: 'Verlichten: Hoe energiebesparing en visueel comfort combineren?'

In het kader van het ENERGIE project voor de social-profit ondernemingen in Brussel, nodigt de BCSPO u uit op zijn volgende gratis en tweetalige energie seminarie, op dinsdag 22 november, vanaf 9u tot 12u30,  in De Markten: 'Verlichten: Hoeenergiebesparing en visueel comfort combineren?'.Wist u dat de verlichtingsinstallatie van tertiaire gebouwen zo’n 20% van het totale energieverbruik vertegenwoordigd? Dit valt niet te onderschatten en is net de reden waarom we een seminarie rond dit thema organiseren !U vindt alle informatie en het programma, hier >>>

September 26, 2016

Brussels Academy & Bozar | Agora Urban Master Classes: "Mobilité à Bruxelles" (door Michel Hubert, EN/FR)

De Brussels Academy organiseert in samenwerking met Bozar de Agora Urban Master Classes. Hiervoor nodigen ze professoren van verschillende universiteiten uit om een algemene blik te werpen op een stedelijke problematiek. Op dinsdag 13 december zal Michel Hubert (USL-B) een presentatie geven over "Mobilité à Bruxelles". (in het Engels en Frans)

October 07, 2014

Persbericht | Tegen de afschaffing van de vroegste en de laatste treinen | 12 juni 2014 (update 07/10)

Persbericht naar aanleiding van de plannen van de NMBS om een aantal vroege en late stoptreinen af te schaffen.Update (07/10): In het nieuwe vervoersplan van de NMBS zijn toch nog late treinen opgenomen. Zo vertrekt de laatste trein naar Gent om 0u23 en ook naar Leuven en Antwerpen zal er op een laat uur nog een trein rijden.

July 01, 2014

BKO/RAB & VTi | Digitale publicatie: "Transformations joyeuses dans un monde turbulent"

In september 2012 publiceerde het VTi op de website van Jonge Sla de digitale publicatie Jonge Sla, naar een duurzame kunstenpraktijk die heel wat informatie voor de culturele sector verzamelt: goede praktijken, tools (checklists, een specifieke CO2-calculator), actieplannen,... die de culturele sector moeten helpen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Dankzij de steun van Leefmilieu Brussel, kunnen BKO/RAB nu een Franse vertaling, herwerking en update van Jonge Sla presenteren:Transformations joyeuses dans un monde turbulent - Vers des pratiques artistiques écologiques.In 2011 heeft het Vlaams Theaterinstituut, op initiatief van de minister van leefmilieu en cultuur Joke Schauvliege, een project opgestart om de culturele sector duurzamer te maken: Jonge Sla (de titel is overgenomen uit een gedicht van de Nederlandse schrijver Rutger Kopland).In september 2012 publiceerde het VTi op de website van Jonge Sla de digitale publicatie Jonge Sla, naar een duurzame kunstenpraktijk die heel wat informatie voor de culturele sector verzamelt: goede praktijken, tools (checklists, een specifieke CO2-calculator), actieplannen,... De doelstellingen van deze publicatie waren onder meer het versterken van de reflectie en de acties over ecologie in de artistieke sector, de betrokkenen bewust maken van de ecologische voetafdruk van hun activiteiten, hen aanmoedigen om maatregelen te nemen die deze impact verminderen en hun betrokkenheid bij het thema in de kijker zetten.In het kader van onze missie als informatieverstrekker, vonden het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en le Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) het zinvol om die publicatie te herwerken voor de Franstalige culturele sector. Dankzij de steun van Leefmilieu Brussel, kunnen we een Franse vertaling, herwerking en update van Jonge Sla presenteren.