RAB/BKO | Werkgroep duurzaamheid

February 21, 2020

Meteen na de Algemene Vergadering op maandag 9 maart organiseert RAB/BKO een open werkgroep voor haar leden in het kader van het duurzaamheidscharter.

Meteen na de Algemene Vergadering op maandag 9 maart organiseert RAB/BKO een open werkgroep voor haar leden in het kader van het duurzaamheidscharter.


Centralisatie van individuele initiatieven

Gezien de urgentie van de thematiek en het brede draagvlak voor verandering kan duurzaamheid nu al rekenen op veel individuele initiatieven onder de leden van RAB/BKO. Vanuit die vaststelling uitten verschillende Brusselse culturele spelers de nood om hun ervaringen met deze initiatieven te delen en om op een gezamenlijke manier aan een duurzaamheidscharter te werken.

Een charter: voor wie en waarom?

Het charter moet een katalysator worden voor een grotere beweging die rekening houdt met duurzaamheidsvraagstukken in de kunsten- en cultuursector.

Kom dus op maandag 9 maart uw ideeën en suggesties voor de ontwikkeling van het charter delen. Laten we de sector motiveren om samen te werken aan een langetermijnproject in een collectieve beweging richting sociaal-ecologische duurzaamheid!

Vervolgens wordt het charter ondertekend door Brusselse culturele spelers die de komende jaren willen werken aan een duurzamer beleid en werking.

Lees de nota rond het charter hier >>>