Leefmilieu Brussel | Forum “Welk bestuur voor een koolstofarme stedelijke samenleving tegen 2050?”

May 29, 2018

Leefmilieu Brussel organiseert op 22 juni 2018 een forum rond de volgende vraag: “Welk bestuur voor een koolstofarme stedelijke samenleving tegen 2050?”. De ambitie van het forum is een collectieve reflectie op gang te brengen over de vruchtbare relatie tussen de overheid en burgerinitiatieven, en zo de basis te leggen voor een actiestrategie om de koolstofuitstoot tegen 2050 terug te dringen.

Leefmilieu Brussel organiseert op 22 juni 2018 een forum rond de volgende vraag: “Welk bestuur voor een koolstofarme stedelijke samenleving tegen 2050?”. De ambitie van het forum is een collectieve reflectie op gang te brengen over de vruchtbare relatie tussen de overheid en burgerinitiatieven, en zo de basis te leggen voor een actiestrategie om de koolstofuitstoot tegen 2050 terug te dringen.


In het kader van de internationale klimaatonderhandelingen die door de Verenigde Naties zijn gelanceerd, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er zich toe verbonden een strategie te ontwikkelen voor een koolstofarme stad tegen 2050. Die strategie kadert in de context van het Europese engagement om de broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95% terug te dringen ten opzichte van hun niveau van 1990.

Om de overgang naar een duurzamere samenleving aan te vatten is het essentieel alle middelen te mobiliseren die de rijkdom van het stedelijke territorium uitmaken. De uitdagingen waarvoor de grote steden staan, zijn meervoudig en transversaal van aard. Alleen een gecoördineerde aanpak op verschillende niveaus waarbij diverse competentiedomeinen worden betrokken kan succes boeken.

Op basis van deze vaststellingen buigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich over de mogelijkheden van een goed bestuur die het mogelijk maken de koolstofdoelstelling tegen 2050 te bereiken. Een inclusieve reflectie over de manier waarop de Brusselse bevolking kan bewijzen opgewassen te zijn tegen de uitdagingen die haar tegen 2050 te wachten staan dringt zich vandaag meer dan ooit op.

Met het oog daarop organiseert Leefmilieu Brussel op 22 juni 2018 een forum rond de volgende vraag: “Welk bestuur voor een koolstofarme stedelijke samenleving tegen 2050?”

De ambitie van het forum is een collectieve reflectie op gang te brengen over de vruchtbare relatie tussen de overheid en burgerinitiatieven, en zo de basis te leggen voor een actiestrategie om de koolstofuitstoot tegen 2050 terug te dringen.

De debatten en workshops zullen worden geleid door Civic Innovation Network , een Brussels laboratorium dat zich tot doel stelt co-creatie te faciliteren, co-ondernemingen op te richten en systemische tools te ontwikkelen ter versterking van de stedelijke veerkracht.

Meer info >>>