Leefmilieu Brussel | Infosessies | 'A touch of zero waste'

August 13, 2019

Leefmilieu Brussel organiseert twee ontmoetingen ter inspiratie en motivatie om aan de projectoproepen deel te nemen. Maak er kennis met de dynamiek van de “Zero afval”-verenigingen en ontmoet er de laureaten van de vorige oproepen.

Leefmilieu Brussel organiseert twee ontmoetingen ter inspiratie en motivatie om aan de projectoproepen deel te nemen. Maak er kennis met de dynamiek van de “Zero afval”-verenigingen en ontmoet er de laureaten van de vorige oproepen.

Verenigingen & “Zero afval”

Zero afval is een onomkeerbare beweging die de hoeveelheid afval die wij produceren wil herleiden tot een verwaarloosbare hoeveelheid. Steeds meer mensen zijn hier voorstander van en om dit doel te bereiken, worden doeltreffende en voor het milieu gunstige maatregelen genomen die bovendien heel vaak banden en solidariteit tussen burgers creëren. ‘Zero afval’ creëert jobs, verbetert de sociale samenhang en genereert nieuwe economische activiteit. Dat is het principe van de circulaire economie. Niets gaat verloren, er wordt niks nieuws gemaakt, alles wordt in een andere vorm hergebruikt.

Programma van de infosessies

U wordt verwelkomd door twee verenigingen die reeds wonnen:

Op het programma staat telkens:

  • presentatie van de projecten van de verenigingen die ons zullen verwelkomen
  • informatie over de projectoproepen en andere bestaande tools door Leefmilieu Brussel en de “Zero afval”-facilitator
  • uitwisseling van goede praktijken
  • ontmoetingen tussen terreinactoren van het Brusselse ecosysteem van verenigingen
  • collectieve en participatieve reflectie over de hinderpalen en hefbomen voor het opzetten van uw projecten

Wie mag er deelnemen?

Alle verenigingen die gevestigd en actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn betrokken partij omdat het thema “Zero afval” mogelijke synergieën kan opleveren met domeinen als cultuur, sport, permanente vorming, alfabetisering/aanleren van het Frans, socioprofessionele integratie, opvang in de vrije tijd, parascolaire activiteiten, crèches, jeugdwerking, studentenverenigingen, gezondheid, bijstand aan personen, diversiteit, burgerschap, …

Er zijn 3 categorieën van projecten voorzien: 

  • “Zero afval”-workshops voor het grote publiek;
  • Sensibilisering van doelgroepen voor de “Zero afval”-cultuur;
  • Ontwikkeling van nieuwe diensten/infrastructuur rond “Zero afval” (onderling verdelen, huren, ontlenen, delen, schenken, ...).

en voor 2 bedragen

  • Maximaal 6.000 euro;
  • Maximaal 15 000 euro.