Argos & ISELP | Symposium: COM ∩∪ TIES

January 11, 2018

In het verlengde van de tentoonstelling die in de herfst van 2017 gezamenlijk werd georganiseerd door Argos en ISELP, werken deze twee Brusselse instellingen (elk verbonden aan een andere taalgemeenschap) opnieuw samen om verder na te denken over het thema van de gemeenschappen. Daartoe organiseren zij van 25 tot 28 januari een symposium met kunstenaars, onderzoekers, wetenschappers, en curatoren in ISELP. Net als op de tentoonstelling wordt het collectieve onderzocht aan de hand van vier principes of sferen: de stad, het maatschappelijke lichaam, de politieke structuur en het milieu. In elk van die configuraties duiken drempels op die het gemeenschappelijke bestaan samenhang verlenen of de gemeenschappen uit elkaar drijven. Drempels die een obstakel kunnen zijn of een brug kunnen slaan.

In het verlengde van de tentoonstelling die in de herfst van 2017 gezamenlijk werd georganiseerd door Argos en ISELP, werken deze twee Brusselse instellingen (elk verbonden aan een andere taalgemeenschap) opnieuw samen om verder na te denken over het thema van de gemeenschappen. Daartoe organiseren zij van 25 tot 28 januari een symposium met kunstenaars, onderzoekers, wetenschappers, en curatoren in ISELP. 


Net als op de tentoonstelling wordt het collectieve onderzocht aan de hand van vier principes of sferen: de stad, het maatschappelijke lichaam, de politieke structuur en het milieu. In elk van die configuraties duiken drempels op die het gemeenschappelijke bestaan samenhang verlenen of de gemeenschappen uit elkaar drijven. Drempels die een obstakel kunnen zijn of een brug kunnen slaan.

Programma COM ∩∪ TIES 

JEU. DO. THU 25.01

12:30 > 17:45

UNE POLITIQUE INTERCOMMUNAUTAIRE POUR BRUXELLES / EEN INTERCOMMUNAUTAIRE POLITIEK VOOR BRUSSEL / AN INTER-COMMUNITY POLITICS FOR BRUSSELS

VEN. VR. FRI 26.01

9:30 > 12:20

LA VILLE ET SES INTERFACES / DE STAD EN ZIJN GRENSGEBIEDEN / THE CITY AND ITS INTERFACES

13:20 > 18:00

LES COMMUNAUTÉS PEUVENT-ELLES FAIRE SOCIÉTÉ? / KUNNEN GEMEENSCHAPPEN ZICH VERBINDEN TOT EEN SAMENLEVING? / CAN COMMUNITIES MAKE SOCIETY?

SAM. ZA. SAT.  27.01

9:30 > 13:20 

LE COMMUN AU FONDEMENT D'UN RENOUVEAU POLITIQUE / HET GEMEENSCHAPPELIJKE ALS GRONDSLAG VAN POLITIEKE HEROPLEVING / THE COMMUNAL AS THE FOUNDATION OF A POLITICAL RENEWAL

14:30 > 17:00

PENSER L'ENVIRONNEMENT, PROTÉGER LE COMMUN / DENKEN AAN HET MILIEU, DE GEMEENSCHAP BESCHERMEN / TO THINK THE ENVIRONMENT TO PROTECT THE COMMUNAL

DIM. ZO. SUN. 28.01 

12:00 > 16:30  

ONLINE COM ∩∪ TIES   

Bekijk het volledige programma hier >>>