Brussels Academy | Het Gewestelijke Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)

September 25, 2018

Lessenreeks over de hoofdlijnen van het regionale plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO), na goedkeuring ervan door de regering.

Lessenreeks over de hoofdlijnen van het regionale plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO), na goedkeuring ervan door de regering.

Programma en datum

  • 08/11 Inleiding en algemene oriëntatie (FR/NL)
  • 16/11 As 1 : Landontwikkeling (FR/NL)
  • 23/11 As 2 : Woonmilieu (FR/NL)
  • 30/11 Stedelijke economie (FR/NL)
  • 07/12 Mobiliteit (FR/NL)
  • 14/12 Voorwaarden voor het welslagen van het GPDO  (FR/NL)
  • 21/12 Conclusies (FR/NL)

In samenwerking met la Commission Régionale de Développement (CRD), Perspective.brussels & Brussels Academy.