Kunstenpunt | Artikel: Duurzaamheid in een internationaliserend kunstenveld

March 27, 2018

Jeroen Peeters schreef in het kader van een ontwikkelingstraject (Re)framing the International een straf artikel over de kwestie van de mobiliteit van kunstenaars, kunstwerken en kunstwerkers. Hoe kunnen we de morele conflicten en identiteitscrises waarmee het klimaatvraagstuk ons opzadelt overdenken en ombuigen in de zoektocht naar een andere, duurzamere praktijk van internationale mobiliteit in de kunsten?

Jeroen Peeters schreef in het kader van een ontwikkelingstraject (Re)framing the International een straf artikel over de kwestie van de mobiliteit van kunstenaars, kunstwerken en kunstwerkers. Hoe kunnen we de morele conflicten en identiteitscrises waarmee het klimaatvraagstuk ons opzadelt overdenken en ombuigen in de zoektocht naar een andere, duurzamere praktijk van internationale mobiliteit in de kunsten?

Op basis van ervaringen en gesprekken met collega’s gaat Jeroen Peeters eerst in op de hoofdredenen waarom kunstenaars en cultuurwerkers reizen, namelijk ontwikkeling (studiereizen, prospecties), productie (residenties) en presentatie (tournees). Daarna schetst hij de contouren van een andere reispraktijk aan de hand van enkele transitie-oefeningen, waarbij de spanning tussen persoonlijke handelingsruimte en systemische verandering vragen oproept over de verantwoordelijkheid van de kunstensector als geheel.

Het volledige artikel is beschikbaar op de website van Kunstenpunt >>>


Jeroen Peeters is schrijver, dramaturg en performer die eerder publicaties uitbracht als Are we here yet? (2010) en Through the Back: Situating Vision between Moving Bodies (2014). Dit artikel verschijnt in het tweede nummer van (Re)framing the international, een tijdschrift over internationaal werken van Kunstenpunt.