RAB/BKO & Brussels Studies Institute | Pilootstudie naar publieksverplaatsingen

December 03, 2019

Dankzij de financiële hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Mobiliteit) voerden RAB/BKO en het Brussels Studies Institute een pilootstudie uit rond de mobiliteit van het publiek van Brusselse culturele organisaties. De algemene besluiten van die studie zijn nu beschikbaar.

Dankzij de financiële hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Mobiliteit) voerden RAB/BKO en het Brussels Studies Institute een pilootstudie uit rond de mobiliteit van het publiek van Brusselse culturele organisaties. De algemene besluiten van die studie zijn nu beschikbaar.

Context

In juni 2016 organiseerde RAB/BKO een werkgroep rond het mobiliteitsvraagstuk en de uitdagingen voor de culturele sector in Brussel. Daarbij werden drie acties geïdentificeerd als prioriteiten: 

  1. een onderzoek naar de mobiliteit van het publiek;
  2. het ontwerp van een 'toolkit' om organisaties te helpen bij het definiëren van een mobiliteitsbeleid; 
  3. het versterken van de samenwerking met de MIVB en de NMBS. 

Een paar maanden later, tijdens het Directieoverleg van 14 september 2017 in de Munt, werden culturele organisaties uitgenodigd om een open brief aan Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet te ondertekenen. In deze brief vroeg RAB/BKO vooral steun voor de ontwikkeling van een openbaar onderzoek, om de gewoonten, obstakels en behoeften van het Brusselse culturele publiek te identificeren. Meer dan 40 organisaties ondertekenden de brief. 

Gezien die vraag en dankzij de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Mobiliteit) voerde RAB/BKO met wetenschappelijke ondersteuning van het Brussels Studies Institute een pilootstudie uit rond de mobiliteit van het publiek van Brusselse culturele organisaties.

Algemene besluiten

De verkennende studie werd beperkt tot 78 culturele organisaties (CO) die lid zijn van RAB/BKO en die publiek ontvangen. We spreken hier wel degelijk over een verkennende studie in die zin dat het niet de bedoeling was om een volledige of representatieve analyse te maken van de Brusselse culturele sector, maar om de beschikbare gegevens te identificeren en te experimenteren met de mogelijke onderzoeksmethoden. De sector en de bevoegde overheden, of de verschillende CO’s individueel, dienen daarna nog meer volledige studies uit te voeren. 

We kunnen verschillende soorten lessen trekken uit de verkennende studie: methodologische lessen, analyses over de inhoud en actielijnen. Dit alles zal met RAB/BKO en de CO’s samen moeten worden besproken voor het bij de bevoegde overheden en de vervoersmaatschappijen wordt aangekaart.

De algemene besluiten zijn hier beschikbaar >>>

Het volledige verslag [FR] is enkel op aanvraag beschikbaar via info[at]rabbko.be.