Persbericht | Tegen de afschaffing van de vroegste en de laatste treinen | 12 juni 2014 (update 07/10)

October 07, 2014

Persbericht naar aanleiding van de plannen van de NMBS om een aantal vroege en late stoptreinen af te schaffen.Update (07/10): In het nieuwe vervoersplan van de NMBS zijn toch nog late treinen opgenomen. Zo vertrekt de laatste trein naar Gent om 0u23 en ook naar Leuven en Antwerpen zal er op een laat uur nog een trein rijden.

Persbericht naar aanleiding van de plannen van de NMBS om een aantal vroege en late stoptreinen af te schaffen.
Update (07/10): In het nieuwe vervoersplan van de NMBS zijn toch nog late treinen opgenomen. Zo vertrekt de laatste trein naar Gent om 0u23 en ook naar Leuven en Antwerpen zal er op een laat uur nog een trein rijden.


Update (07/10): In het nieuwe vervoersplan van de NMBS zijn toch nog late treinen opgenomen. Zo vertrekt de laatste trein naar Gent om 0u23 (nu is dat om 0u24). Naar Leuven rijdt de laatste rechtstreekse trein om 0u25 (nu: 0u10) en naar Antwerpen om 23u43 (nu: 23u35). Lees het artikel 'NMBS laat toch late treinen rijden', FM Brussel, dinsdag 7 oktober 2014. Persbericht | Tegen de afschaffing van de vroegste en de laatste treinen | 12 juni 2014 Op 8 mei 2014 werd in de pers de intentie van de NMBS bekend gemaakt om tegen het einde van het jaar verschillende stoptreinen (’s ochtends vroeg en ’s avonds laat) af te schaffen. Op deze maatregel, kwam vanuit verschillende hoeken stevige kritiek. De NMBS heeft benadrukt dat die reacties voorbarig zijn omdat het voorstel over de nieuwe dienstregeling niet definitief is. Minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille beweert dat de eerste voorstellen van de NMBS zijn afgewezen door de huidige regering. Maar deze verklaringen stellen ons geenszins gerust. Dergelijke ideeën zijn immers uitdrukkelijk in strijd met het mission statement van de NMBS waarin beweerd wordt dat ze een meerwaarde wil realiseren voor de economie, de samenleving en het milieu. Dat het management van onze nationale vervoersmaatschappij zulke ideeën in overweging neemt, wekt weinig vertrouwen in de invulling van de belangrijke mobiliteitsbehoeften binnen onze huidige samenleving. Bovendien waren de huidige ‘laatste treinen’ in een nog niet zo ver verleden de ‘voorlaatste treinen’. Gaat er binnenkort enkel nog openbaar vervoer zijn in het kader van het woon-werkverkeer? Wij zijn dan ook uitdrukkelijk tegen de afschaffing van avondtreinen én van de ochtendtreinen. Een dergelijke maatregel is in strijd met artikel 23 van de grondwet, dat stelt dat iedereen moet kunnen deelnemen aan het culturele en sociale leven. Een actief participatiebeleid aan het brede maatschappelijke leven en een gelijkekansenbeleid waarbij men tracht rekening te houden met een maximaal geografisch bereik bij uiteenlopende leeftijdscategorieën van verschillende sociale achtergronden, wordt hierdoor onmogelijk gemaakt. Mobiliteit via een kwaliteitsvol en betaalbaar openbaar vervoer is een performant maar ook noodzakelijk beleidsinstrument om te komen tot een samenleving waarin ontmoeting, ontdekking, persoonlijke ontplooiing en sociale cohesie belangrijke waarden zijn. Ook in het kader van ons oprechte verlangen naar een beter milieu- en duurzaamheidsbeleid zijn wij als sector tegen de afschaffing van de ochtend- en avondtreinen. Dergelijke maatregelen doen het duurzame mobiliteitsbeleid dat nodig is om onze steden en gemeenten leefbaar en verkeersarm te maken, degenereren. Vervoer per trein is vier keer minder milieubelastend en veel veiliger dan wanneer dezelfde afstand met de auto wordt afgelegd. Om al deze redenen pleiten wij ervoor om net méér openbaar vervoer te organiseren in de late en in de vroege uren. Wij roepen de (nieuwe) beleidsmakers van de federale en de verschillende regionale en lokale overheden op om, samen met de diverse vervoersmaatschappijen, werk te maken van een globaal en duurzaam mobiliteitsbeleid. Enkel op die manier kunnen we een mentaliteitswijziging teweegbrengen en alle burgers overtuigen om bewuster om te gaan met hun verplaatsingen. Dat kan onze samenleving enkel ten goed komen. 12 juni 2014 Brussels Kunstenoverleg (BKO) & Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) met: Association des Centres Culturels (ACC) Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) Brusselse Museumraad Concertation des Centres culturels bruxellois (CCCB) Inter-Environnement Bruxelles (IEB) Overleg Kunstenorganisaties (oKo) Vereniging Vlaamse Cultuur – en gemeenschapscentra (VVC) Contact: Leen De Spiegelaere, 02 513 66 28, leen@brusselskunstenoverleg.be