Cultural Adaptations

Het klimaat verandert. Hittegolven, hevige regenbuien en droogte zijn ook in Gent al voelbaar. Gent doet inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen, maar daarnaast is het ook belangrijk dat onze stad zich aanpast aan de gevolgen van de klimaatverandering. Dat laatste noemen we klimaatadaptatie. De komende 2 jaar buigt Greentrack Gent zich samen met een Schotse, Ierse en Zweedse partner over dit thema van klimaatadaptatie in het Europese project Cultural Adaptations.

Cultural Adaptations onderzoekt de rol van kunst en cultuur in klimaatadaptatie, maar ook wat de effecten van klimaatverandering zijn op de cultuursector en hoe die sector zich daaraan kan aanpassen. Greentrack werkt hiervoor samen met de Dienst Milieu en Klimaat van de stad Gent en met kunstenaar Anyuta Wiazemsky Snauwaert.

1. Rol kunst en cultuur in klimaatadaptatie: Embedded artist project

Hoe kunnen kunst en cultuur bijdragen aan het onderzoek naar en het werk rond klimaatadaptatie? Wetenschappers en onderzoekscentra werken al jaren aan modellen en strategieën die uittekenen wat de gevolgen van klimaatverandering kunnen en zullen zijn en hoe we ons zullen moeten aanpassen aan deze diepgaande verandering van onze omgeving. Ook steden gaan aan de slag met scenario’s en modellen en werken aan concrete plannen voor hun eigen regio. Daarbij botsen ze op allerlei uitdagingen. Hoe kan je burgers voldoende informeren over de risico’s en gevolgen van klimaatverandering zonder angst te zaaien? Hoe kan je hen vanuit die informatie en wetenschap engageren en prikkelen om bij te dragen aan verandering?

In het ‘embedded artist project’ van Cultural Adaptations onderzoeken we samen met onze Europese partners de mogelijkheden van die artistieke bijdrage. In hun eigen artistieke praktijk zoeken kunstenaars vaak andere dan de gangbare paden op om bepaalde thema’s en kwesties te onderzoeken, vertrekken ze van een open blik op de wereld en dagen ze zichzelf uit om oordelen, patronen en vertrouwde perspectieven te omzeilen. Vanuit die opgebouwde ervaring en dat artistieke perspectief kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan het werk van wetenschappers, denkers, planners.

In elk partnerland wordt een kunstenaar ingebed bij een lokale adaptatieorganisatie – dat kan een overheid zijn, maar bv. ook een ngo die rond klimaatadaptatie werkt. In Gent is kunstenaar Anyuta Wiazemsky Snauwaert aan de slag bij de Dienst Milieu en Klimaat om samen te werken aan de specifieke uitdagingen bij het uitvoeren van het Gentse Klimaatadaptatieplan. Ze volgt het project 'Ontharding van het Paul De Smet De Naeyerpark' op en onderzoekt in dat project hoe draagvlak gecreëerd kan worden bij bewoners, hoe participatie er kan uitzien, welke rol communicatie speelt en hoe je communiceert, etc.

Anyuta schreef in begin 2020 een eerste reflectie over het project en het proces. Klik hier om de tekst te lezen.

2. Klimaatadaptatie en de culturele sector

Wat houdt klimaatadaptatie precies in? Wat wil het zeggen voor onze regio, wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering die wij hier (zullen) ondervinden, welke maatregelen kunnen en worden er nu al genomen? En wat betekenen die gevolgen en maatregelen specifiek voor de culturele sector – haar organisaties, kunstenaars en praktijken? Moeten we andere paden verkennen, hoe kunnen we onze organisaties en praktijken aanpassen, welke rol kunnen wij spelen in een ‘klimaatrobuuste’ stad? Ook met deze vragen gaan we aan de slag binnen Cultural Adaptations. Elk partnerland organiseert in 2019 en 2020 een tweedaagse workshop (Transnational Workshop) waarin een volledige dag gewijd wordt aan deze kwesties. In 2019 vonden de meetings in Glasgow en Göteborg al plaats. In 2020 was het de beurt aan Dublin en Gent. De transnational meeting in Dublin werd afgelast wegens de coronacrisis en die in Gent zal om dezelfde redenen worden uitgesteld.

3. Toolkits

We ontwikkelen in Cultural Adaptations twee toolkits waarin we onze kennis en ervaring rond cultuur en klimaatadaptatie willen doorgeven, om organisaties en mensen aan te zetten om zelf aan de slag te gaan.

Het inbedden van een kunstenaar in een niet-culturele organisatie om mee te denken rond specifieke wetenschappelijke of maatschappelijke uitdagingen is een innovatief format. Het embedded artist project zien we daarom ook als een leertraject. We hopen dat deze manier van verbinding leggen tussen de artistieke wereld en de klimaatsector een model kan zijn om ook in andere domeinen mee te werken. Daarom werken we vanuit de ervaring van alle partners en kunstenaars in Cultural Adaptations aan een toolkit. Op het einde van het project willen we daarmee goeie praktijken, do’s en don’ts doorgeven aan al wie geïnteresseerd is om op een gelijkaardige manier met kunstenaars samen te werken.

De tweede toolkit is voor culturele organisaties die aan klimaatadaptatie willen doen en/of willen bijdragen aan de klimaatadaptatie van hun stad, gemeente, regio. De toolkit geeft o.a. voorbeelden van hoe andere organisaties aan klimaatadaptatie doen, achtergrondinformatie over klimaatverandering en de globale gevolgen, maar ook over hoe je informatie kan vinden over de lokale impact van klimaatverandering, en lokale adaptatieplannen. Via een combinatie van vragen, concrete informatie, tips en verwijzingen kan je aan de slag met klimaatadaptatie in je eigen organisatie.

MEER INFORMATIE OVER HET PROJECT

Wil je op de hoogte blijven van het project, schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief.


Partners

Cultural Adaptations wordt getrokken door Creative Carbon Scotland. De andere twee partners naast Greentrack Gent zijn Axis Ballymun in Dublin en TILLT in Göteborg. Elk land werkt in eigen regio samen met een niet-culturele organisatie die met klimaatadaptatie bezig is:

– Creative Carbon Scotland met Sniffer en Climate Ready Clyde
– Axis Ballymun met CODEMA
– TILLT met Göteborgs Stad en Världens bästa stad när det regnar

Activiteiten

Cultural Adaptations

– 18-19 maart 2019: Transnational workshop Glasgow
– 12-13 november 2019: Transnational workshop Göteborg
– 13-14 maart 2020: Transnational workshop Dublin
– 2-3 februari 2021: virtuele Transnational workshop Gent
– 2-5 maart 2021: virtuele slotconferentie vanuit Glasgow

Andere

– 2 april 2019: Open Algemene Vergadering Greentrack – Inleiding klimaatadaptatie – lees meer
– 27 april 2019: Studiedag klimaatadaptatie (GMF & Natuurpunt) – lees meer
– 17 februari 2020: Denktank klimaatadaptatie in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham

Contact

Voor informatie over het Gentse luik, contacteer Eva Peeters – eva@greentrack.be Voor informatie over het hele project, contacteer Catriona Patterson – EUCAN@creativecarbonscotland.com

www.culturaladaptations.com