Cultural Adaptations: regengedicht in onthardingsproject

July 04, 2023

Sinds vorige maand is het resultaat van het ‘embedded artist project’ binnen Cultural Adaptations zichtbaar in het Paul De Smet De Naeyerpark in Gent: Ode aan de regen.

Voor het Europese project Cultural Adaptations, waar Greentrack een van de partners in was, werd kunstenaar Anyuta Wiazemsky Snauwaert ingebed in de Dienst Milieu en Klimaat van de stad Gent. Daar maakte ze deel uit van de uitgebreide groep stadsmedewerkers die zich bogen over een onthardingsproject in het Paul De Smet De Naeyerpark.

Vanuit haar artistieke expertise en ervaring met participatie kon Anyuta als ‘embedded artist’ in een vrij vroeg stadium bijdragen aan het project door verbindingen te leggen tussen diensten, kritische vragen te stellen, ideeën voor te leggen. Dat mondde uit in een poëzieproject met buurtbewoners. Ze leidde verschillende workshops waarin ze de bewoners en gebruikers van de site prikkelde in hun beleving en ervaring van de omgeving, en hen uitnodigde om daar woorden voor te vinden. Zo schreven ze samen een gedicht dat met hydrofobe verf werd aangebracht op een van de paden, waardoor het gedicht alleen zichtbaar is wanneer het regent.


Ode aan de regen

aan de eerste regen voor hij valt
jij komt een druppel later
blijf bij ons

de dorst naar het eerste halfvolle glas
na 22 lange maanden in de woestijn
geuren van natte stenen, nat gras, bloemen

je bent er voor waterjuffers en kikkers, bloemen
en bomen. je bent er, verborgen of niet.
je bent er met 1000 gezichten.

TARARA en SHSHSH of plum
plum
plum
of of of

…tsjoek tsjoek tsjoek in de verte
de trein brussel - eupen - wolkenraedt

HEEN en TERUG
en WEER


Het Paul De Smet De Naeyerpark bestond aanvankelijk uit drie groene zones die doorkruist werden door verharde autowegen. De stad besliste om die wegen te ontharden, wat in veel opzichten voordelen oplevert: meer oppervlakte voor het insijpelen van regenwater, een grotere autovrije zone, meer groen en een groter park.

Afgelopen juni werd het eengemaakte Paul De Smet De Naeyerpark feestelijk geopend voor de buurtbewoners in het Miljoenenkwartier in Gent. Sindsdien is het regengedicht dat Anyuta samen met buurtbewoners schreef zichtbaar op een van de paden.

Ontharding is een belangrijke, noodzakelijke ingreep in het veelvuldig verharde Vlaanderen, waar te veel hemelwater wegvloeit langs harde oppervlaktes naar rioleringen. De grondwaterstand zakt jaar na jaar en we hebben grote gebieden nodig waar hemelwater opnieuw traag kan insijpelen in de bodem. Steden en gemeenten, waaronder ook Gent, zetten daarom steeds vaker in op ontharding. Dit specifieke project kreeg financiële steun van de Vlaamse overheid in hun campagne ‘Vlaanderen breekt uit!’.