Structuur

Greentrack Gent maakt sinds 2022 deel uit van het Gents Kunstenoverleg, waar we een onze missie verder zetten in nauwe samenwerking met de Werkgroep Diversiteit en Inclusie, de Werkgroep Ruimte en de community van het GKO. Greentrack Gent vzw wordt in 2023 opgeheven en is geen ledennetwerk meer. Gents Kunstenoverleg vzw is vanaf dan de overkoepelende structuur waarbinnen we nog steeds onze missie opvolgen. In die zin loopt de werking van Greentrack nog steeds op hetzelfde elan door: we willen de Gentse cultuursector aanzetten tot een duurzame werking en het bijdragen aan een volhoudbare samenleving.

De coördinatie van Greentrack Gent gebeurt nog steeds door twee freelancers die elk 1 tot 1,5 dag per week werken voor het Gents Kunstenoverleg/ Greentrack Gent.

Coördinatie:
Eva Peeters
Nathalie Decoene

Bestuursorgaan (tot de opheffing in 2023):

Tom De Clercq, NTGent
Marieke De Munck, Vooruit, voorzitter
Carl Gydé, Campo
Charlotte Huyghe, Handelsbeurs
Joachim Matthys, vzw Anamma
Gwen Van Dale, De Koer, penningmeester