Structuur

Greentrack Gent vzw is een netwerk van 48 leden - culturele organisaties uit Gent. De koers van het netwerk wordt bepaald door afgevaardigden uit die culturele organisaties in de stuurgroep, de raad van bestuur en de algemene vergadering. De coördinatie gebeurt door twee freelance experts (werktijd elk 1 tot 1,5 dag per week).

Coördinatie:
Eva Peeters
Nathalie Decoene

Raad van Bestuur: 

Marieke De Munck, Vooruit, voorzitter
Nathalie De Boelpaep, NTGent
Senta Kochanek, stad Gent, secretaris
Wim Wabbes, Handelsbeurs
Jef Seghers, De Koer, penningmeester
Carl Gydé, Campo
Iris Raspoet, Danspunt