Algemene Vergadering: Klimaatadaptatie - een inleiding

2 Apr

zolder, Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein Gent, Gent

Startuur: 09:00 - 13:00

Op 2 april organiseren we een themavoormiddag over klimaatadaptatie die deel uitmaakt van onze Algemene Vergadering. 

Wat zijn precies de gevolgen van klimaatverandering waar we in de nabije toekomst mee te maken zullen krijgen? Wat is klimaatadaptatie en hoe zet stad Gent daar concreet op in? Om meer inzicht te krijgen op de uitdagingen en de noodzakelijke ingrepen, wordt ons denken gevoed met uiteenzettingen van Patrick Meire (UA) en Maaike Breugelmans (Dienst Milieu en Klimaat). Daarna neemt kunstenaar en filosoof Peter Aers ons mee in een oefening waar hij ons via dialoog uitdaagt om verschillende perspectieven op het thema te verkennen. Met Bruno Latour en The Parliament of Things als uitgangspunt onderzoeken we hoe we stem kunnen geven aan de ons omringende ‘dingen’.

Peter Aers creëerde i.s.m. Vooruit Stadsatelier een reeks gespreksperformances die de verhouding tussen het individu en de gemeenschap onderzoeken en maakt deel uit van Building Conversation.


Programma:

9u00: onthaal

9u15 - 9u30: jaarrekening en vzw (voor leden)

9u30 - 13u00: klimaatadaptatie
>> 9u30 - 10u15: keynote Patrick Meire (UA) over klimaatadaptatie. Patrick Meire is hoofd van de onderzoeksgroep Ecosystembeheer dat deel is van het expertisecentrum “Global Change Ecology” van de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek focust op het waterecosysteem en de impact van de klimaatverandering op rivieren en waterrijke gebieden en hoe ze een cruciale rol kunnen spelen bij de klimaatadaptatie.
>> 10u15 - 10u35: Maaike Breugelmans (Dienst Milieu & Klimaat) over klimaatadaptatie in Gent en het klimaatadaptatieplan
>> pauze
>> 10u45 - 12u30: gespreksoefening met kunstenaar Peter Aers

12u30: lunch


Deze editie maakt deel uit van een vierluik van activiteiten die Greentrack Gent samen met kunstenares Maria Lucia Cruz Correia en Vooruit organiseert onder de noemer: DRIFT. De kunst van klimaatadaptatie. Vier kunstenaars laten je op vier verschillende tijdstippen in het jaar ervaren hoe zij omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.
Deze eerste activiteit van DRIFT krijgt steun van Gent Klimaatstad.

Praktisch:
Dinsdag 2 april van 9 tot 13u
Zolder Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein, Gent
Gratis mits inschrijving.