Oproep kunstenaars: Cultural Adaptations - embedded artist project

November 01, 2018

Greentrack Gent is op zoek naar een kunstenaar die samen met ons en de stad Gent wil deelnemen aan het Europese project Cultural Adaptations en daarvoor onder andere enkele maanden ingebed wordt in de Dienst Milieu en Klimaat van stad Gent om samen te werken rond enkele uitdagingen in klimaatadaptatie.

Greentrack Gent vzw en Stad Gent lanceren een oproep voor een ‘embedded artist project’ rond het thema klimaatadaptatie, in het kader van het Europese partnerproject ‘Cultural Adaptations’. De kunstenaar zal gedurende enkele maanden ‘ingebed’ worden in de Dienst Milieu en Klimaat van Stad Gent om samen met hen te werken rond de uitdaging ‘draagvlak creëren bij burgers rond klimaatadaptatie en de nodige stappen tot adaptatie’. Vanuit dat project zal de kunstenaar ook bijdragen aan en aanwezig zijn op de internationale workshop die in Gent georganiseerd wordt in het kader van het project.

Het gehele Europese project Cultural Adaptations loopt 2,5 jaar (vanaf eind 2018 tot begin 2021). De kunstenaar wordt ook verwacht in de loop van die periode aanwezig te zijn op de vier transnationale meetings (in Glasgow, Göteborg, Dublin en Gent en die elk ongeveer 2 dagen duren) en op de afsluitende internationale conferentie in Schotland in het najaar van 2020. Tijdens die transnationale meetings en de conferentie zal de kunstenaar o.a. kunnen uitwisselen met de drie andere ingebedde kunstenaars.

Voor de volledige oproep en meer informatie over het project Cultural Adaptations, de partners, de uitdagingen waar de kunstenaar rond zal werken in het embedded artist project, de verwachtingen en hoe je je kandidaat kan stellen: klik hier.

Deadline 1 december 2018, 12u00.