Greentrack en stad Gent werken mee aan Europees project Cultural Adaptations

August 27, 2018

Goed nieuws! Greentrack Gent ontvangt Europese subsidies voor een ambitieus samenwerkingsproject met Schotland, Ierland en Zweden.

Onder leiding van Creative Carbon Scotland, en samen met Ierland en Zweden, dienden Greentrack Gent en lokale partner Stad Gent eind 2017 het ambitieuze klimaatadaptatieproject ‘Cultural Adaptations’ in bij Creative Europe. Het dossier werd deze zomer met lovende feedback goedgekeurd. In totaal werden er van de 401 aanvragen 84 goedgekeurd. Vanaf oktober 2018 vliegen we er samen met onze leden in!

Cultural Adaptations: wat?

Cultural Adaptations is een Creative Europe Small Co-operation Project dat zal focussen op de rol van cultuur in klimaatadaptatie van onze samenleving, en de gevolgen van die klimaatadaptatie voor culturele organisaties. Het project wordt geleid door Creative Carbon Scotland en naast Greentrack tekenden ook het Ierse Axis Ballymun en het Zweedse TILLT voor dit project.

Binnen Cultural Adaptations werken de partners alle vier nauw samen met een lokale niet-culturele ‘adaptatiepartner’. Greentrack Gent koos voor Stad Gent die met haar uitgebreide klimaatadaptatieplan al veel expertise opbouwde rond het thema. Samen hen zullen we o.a. via workshops en andere initiatieven onze leden en andere culturele organisaties uitnodigen om na te denken over klimaatadaptatie op vlak van infrastructuur, programmatie, mobiliteit, etc. Maar ook omgekeerd gaan we samen op zoek naar de rol van cultuur en kunstenaars in klimaatadaptatie.

“Ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering is een belangrijke uitdaging voor onze stad. Deze samenwerking met de Gentse cultuursector, én de kennisuitwisseling met andere Europese steden, biedt kansen om deze uitdaging met een vernieuwende, creatieve én brede blik aan te pakken. We zijn nu al heel benieuwd naar de resultaten.” (Gentse schepen van Milieu en Klimaat Tine Heyse)

Adaptatiepartners bij de andere projectdeelnemers:
– Creative Carbon Scotland – Sniffer en Climate Ready Clyde
– Axis Ballymun – Codema
– TILLT – Göteborgs Stad en Världens bästa stad när det regnar

De vier organisaties en hun lokale adaptatiepartners zullen heel nauw samenwerken om te verkennen hoe de aanpak in de verschillende landen met gelijkaardige klimaatuitdagingen maar uiteenlopende socio-politieke contexten werkt.

Een belangrijk onderdeel van Cultural Adaptations is het betrekken van een ‘embedded artist’. Een kunstenaar zal gedurende een periode ingebed worden bij de lokale adaptatiepartner om met zijn/haar artistieke vaardigheden en praktijk te kijken naar de gevolgen van klimaatadaptatie voor Gent en haar inwoners en de specifieke uitdagingen voor de Stad Gent. De kunstenaar zal ook aan de conferenties en workshops bij de andere partners deelnemen en gedurende de hele periode betrokken worden bij het project.

Elke partner organiseert daartoe o.a. een ‘transnational meeting’ die o.m. bestaat uit
– een workshop voor Greentrackleden en andere lokale culturele organisaties en professionelen rond klimaatadaptatie en de impact op de culturele sector
– een workshop die het lokale project met de ingebedde kunstenaar bespreekt, analyseert en evalueert

De gedeelde kennis en ervaring die tussen en bij de verschillende partners binnen Cultural Adaptations opgebouwd wordt, zal onder meer via een toolkit gedeeld worden zodat andere culturele en adaptatieactoren ermee aan de slag kunnen.

Klimaatadaptatie en cultuur: wat?

De afgelopen jaren groeide het bewustzijn rond de noodzaak aan transitie naar een duurzame samenleving. Hoe kunnen we ons gedrag en onze omgeving duurzamer maken, onze gebouwen energiezuiniger, onze voetafdruk kleiner? Vandaag zien we echter dat de inspanningen om CO2-uitstoot te besparen op wereldniveau niet afdoende zijn. De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds prangender en het is intussen duidelijk dat onze leefwereld er in de toekomst anders zal uitzien. Daarom is het belangrijk niet alleen meer in te zetten op ‘klimaatmitigatie’ (het verminderen van onze CO2-uitstoot) maar ook te onderzoeken hoe we ons als culturele organisaties aanpassen aan dit veranderende klimaat.

Stad Gent werkt al langer aan een klimaatadaptatieplan en verduidelijkte in het verleden ook al in een korte animatie hoe ze met de uitdagingen van hittestress en wateroverlast willen omgaan.

Wanneer?

Het project start in oktober 2018 en loopt tot maart 2021.
In de loop van die periode zal er bij alle partners een transnationale meeting met workshops plaatsvinden, te starten met Schotland, gevolgd door Zweden en Ierland. De meeting in België zal vermoedelijk in de lente van 2020 vallen.

“Creative Europe’s support for “Cultural Adaptations” will allow Creative Carbon Scotland to partner with some of the most forward thinking cultural and climate change organisations in Europe on an innovative response to the task of adapting to the impacts of climate change, one of the greatest challenges and opportunities of our day.” (Ben Twist, directeur van Creative Carbon Scotland)

Op de hoogte?
Wil je graag het laatste nieuws over het project, de activiteiten en de start- (maart 2019) en eindconferentie (2020) in Schotland ontvangen? Via deze link kan je je inschrijven op de Cultural Adaptations-nieuwsbrief van Creative Carbon Scotland.

Om op de hoogte te blijven van de activiteiten die Greentrack Gent binnen dit project organiseert, kan je onze website volgen of je inschrijven op onze nieuwsbrief onderaan deze website.

(tekening: Marijn Dionys voor Gent Klimaatstad)