Evenementen & Kunstenpraktijk

Eco/Checklist Kunstenpraktijk

De Eco/Checklist Kunstenpraktijk geeft je een eco-snaphot van een productie of creatieproces, vooraf om tijdig een aantal ecologische aspecten te kunnen aanpakken, of achteraf om het proces ecologisch te evalueren. Het gaat hierbij om een momentopname, maar door het invullen van de vragen krijg je inzicht in de stand van zaken, de aandachtspunten en mogelijke verbetermogelijkheden.

Ontwikkeld door Kunstenpunt en Ecolife, met steun van de Vlaamse Overheid.