Over ons

​Greentrack Kortrijk: duurzaamheid in de kunst- en cultuursector.

Acht organisaties uit Kortrijk zijn gestart met een netwerk om samen te werken aan het verduurzamen van de eigen werking en het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Door uitwisseling en samenwerking willen de leden van Greentrack Kortrijk zowel de eigen medewerkers, de kunstenaars en het publiek sensibiliseren voor meer aandacht voor milieu en duurzaamheid. 

De organisaties die in Kortrijk aan de kar trekken zijn De Kreun, Wit.h, de Unie der Zorgelozen, Festival van Vlaanderen Kortrijk, Buda Kunstencentrum, Humorologie, Schouwburg Kortrijk en Vlamo West-Vlaanderen. Deze acht organisaties hebben een charter ondertekend waarmee ze zich engageren om een actieplan op te maken met concrete maatregelen. Het gaat om acties rond energie, catering, afval, promotie, mobiliteit en materialen. Daarbij worden niet enkel de medewerkers betrokken, ook het publiek, leveranciers en kunstenaars worden gesensibiliseerd om ecologisch aan de slag te gaan.

Greentrack Kortrijk sluit daarbij aan bij de bredere beweging van Greentrack netwerken die reeds actief zijn in Gent, Leuven, Antwerpen en Brussel. Het Greentrack netwerk Kortrijk wordt gesteund door de stad Kortrijk, de leden zelf betalen ook een bijdrage om de werking mogelijk te maken. De coördinatie is in handen van Steven Vromman, die ook het eerste Vlaamse Greentrack netwerk in Gent heeft opgestart.