Lid worden

Lid worden

Ben je een Kortrijkse culturele organisatie en wil je lid worden van Greentrack Kortrijk, dan kan je je engageren door ons Greentrack-charter te onderschrijven.

1.  Het bestuur van de organisatie ondertekent het charter en daarmee engageert de organisatie zich om te onderzoeken hoe zijn ecologische impact verkleind kan worden.
2.  Binnen elke organisatie wordt een aanspreekpunt aangesteld voor ecologie.
3.  Er wordt een verzameling gemaakt van een aantal milieu-indicatoren om zo een CO2-berekening mogelijk te maken.
4.  Er wordt een actieplan opgesteld met jaarlijkse doelstellingen, gekoppeld aan de milieu-indicatoren, om de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen.
5.  De organisatie betaalt een financiële bijdrage om de goede werking van Greentrack Kortrijk te garanderen.

Download hier het charter en stuur het ingevuld en ondertekend naar info@greentrack.be.

VOORDELEN VOOR DE LEDEN

De organisaties die het charter ondertekenen kunnen beroep doen op:

- Ondersteuning bij de ontwikkeling van het verzamelen van gegevens, het opstellen van een actieplan, de implementatie in de eigen werking. 
- Een aantal instrumenten aangeboden binnen Jonge Sla (checklist, delen van kennis van goede praktijken, opleiding Eco-coach,  impactberekening).
- Een berekening van de CO2-uitstoot op basis van de indicatoren.
- Een aanbod van vormingsessies die werden uitgewerkt voor de kunstensector (rond techniek, communicatie, milieuzorg, …).

De organisaties die komen tot een concreet actieplan krijgen:

- de toestemming om gedurende een jaar het logo van Green Track te gebruiken in externe en interne communicatie
- de mogelijkheid om deel te nemen aan gezamenlijke Green Track-acties (bijvoorbeeld overleg met de stad Kortrijk over gebouwbeheer of openbaar vervoer).
- een uitnodiging voor het jaarlijks persmoment bij een van de deelnemende huizen, waar de realisaties in de bloemetjes worden gezet en de lijst van erkende organisaties wordt bekend gemaakt.
- naamsvermelding in de brede communicatie van Green Track
- de mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse vergadering van alle Green Track-organisaties waar de grote lijnen van het project gezamenlijk worden ingevuld.