Gebouw

Eco/Checklist Gebouwen

De Eco/Checklist Gebouw laat toe een eco-snapshot te nemen van de gebouwen waarin de organisatie gehuisvest is, of waar de productie / expo’s plaatsvinden. Het gaat hier niet om een doorgedreven technische audit, maar om een momentopname. De bedoeling is om door het invullen van de vragen inzicht te verwerven in de stand van zaken, een aantal aandachtspunten te duiden en mogelijke verbetermogelijkheden te ontdekken.

Ontwikkeld door Kunstenpunt en Ecolife, met steun van de Vlaamse Overheid.