Oplossingen voor waterschaarste in de zomer

September 04, 2018

DOK experimenteert met het zuiveren van afvalwater met planten om lange periodes van grote droogte te overbruggen. 

Na een zomer van hitte en droogte zocht DOK naar een manier om hun stadsgroenprojecten toch van water te kunnen voorzien in periodes van waterschaarste. Wegens de aanhoudende droogte mocht er deze zomer geen drinkwater gebruikt worden om tuinen en stadsgroen te sproeien. DOK ligt naast het water van het Handelsdok in Gent, maar ook dat water mocht niet opgepompt worden. Samen met DOKbewoners GreenUp en Yaku maakten ze een installatie waarbij het afvalwater van de afwasbar door een reeks planten geleid wordt zodat het daarna gerecupereerd kan worden voor het stadsgroen.

De komende jaren zal de impact van klimaatverandering zich meer en meer opdringen en moeilijker te negeren zijn. Enkele van de belangrijke en sterk verstorende gevolgen zijn lange periodes van droogte, hitte-eilanden in stedelijke gebieden en wateroverlast in andere periodes. Stad Gent werkt al langere tijd aan een klimaatadaptatieplan dat oplossingen zoekt om om te gaan met deze uitdagingen. Ook binnen het Greentracknetwerk leeft het thema, zoals dit experiment bij DOK illustreert. Dit zal dan ook een van de thema's zijn waar we ons de komende jaren mee zullen bezig houden, o.m. in het kader van het project Cultural Adaptations.