Meten = Weten. Resultaten energieverbruik 2015-2017

December 13, 2018

Greentrack Gent deed onderzoek naar het energieverbruik in de gebouwen van haar leden voor de periode 2015-2017. Dit is de eerste keer en op eigen initiatief van de sector dat er gebundelde cijfers verschijnen over het verbruik van Gentse culturele organisaties.

Een groot deel van de leden van Greentrack Gent houdt al verschillende jaren het energieverbruik van haar gebouwen bij. Sinds 2017 gebruiken we daarvoor EnergieID, een webplatform dat zowel individuen als organisaties en bedrijven helpt om je energieverbruik te meten en op te volgen. 

In 2018 vroegen we onze leden om hun verbruik vanaf 2015 in te voeren. Op basis van die cijfers kunnen we een aantal vaststellingen doen over de CO2-uitstoot in 2017, de CO2-uitstoot per energiebron per jaar en het totaal verbruik per jaar. Van de leden die cijfers van zowel 2015, 2016 als 2017 invoerden, kunnen we zeggen dat ze het verbruik met 6,5 % deden dalen over die periode. Vooral grotere organisaties en gebouwen slaagden erin hun verbruik te verminderen. Leden die hun verbruik zagen stijgen, wijten dat grotendeels aan intensiever gebruik van gebouwen, zoals het in gebruik nemen van een theaterzaal die al langer in opbouw was, of het openstellen van hun gebouw voor meer gezelschappen en andere gebruikers.

Dit is een voorzichtig resultaat, in een dynamische sector waar gebouwen gedurende bepaalde periodes gedeeld worden met andere gebruikers, waar verhuisd of verbouwd wordt of organisaties een tijdelijke invulling geven aan leegstaande en soms wat onderkomen ruimtes, waar externe gebouweigenaars niet altijd aparte meters voorzien hebben, etc. Dit geeft uiteraard een foutenmarge waardoor deze cijfers niet absoluut zijn. Maar ze geven een indicatie van de inspanningen in de Gentse cultuursector om haar gebouwen energiezuiniger te maken.

Klimaatdoelstellingen

Greentrack wil samen met haar leden de cijfers van het verbruik jaarlijks opvolgen om zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. De Europese commissie stelt nu voor dat we tegen 2050 energieneutraal moeten zijn, wat meer is dan de huidige Europese doelstelling om tegen 2050 de totale uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met 80 tot 95 % te verminderen. Op Vlaams niveau lijken we flink achterop te hinken: uit het Voortgangsrapport 2016-2017 van het Vlaams Klimaatbeleidplan blijkt dat Vlaanderen haar klimaatdoel voor 2020 (-15,7%) niet zal halen en een besparing van nauwelijks 5 % zal bekomen tegen 2020. De Vlaamse ambities klinken bovendien wankel na het bericht over de Vlaamse invloed op de Belgische tegenstem op de afgelopen COP24 in Katowice. Samen met Tsjechië stemde België er als enige tegen een ambitieuzer energiebesparingsbeleid in Europa.

Meer info over klimaatbeleid vind je op de website van Bond Beter Leefmilieu. Op hun website lees je ook de Transitieroutes voor 2018-2022, de vernieuwde langetermijnvisie, een richtinggevend kompas voor transitie de komende vijf jaar.

Infographic

Klik hier om de infographic te downloaden.
Beeld: Marijn Dionys - www.dionys.be