Greentrack Gent nodigt Gentse lijsttrekkers uit op kunstenaarsvlot voor memorandum

December 04, 2017

Vandaag stelde Greentrack Gent haar memorandum voor aan de Gentse politieke partijen. Met dit memorandum vragen we aandacht voor een langetermijnvisie in de partijprogramma’s in het licht van de klimaatverandering en ecologische uitdagingen de komende decennia. 

Memorandum

De voorbije zes jaar werkten we goed samen met Stad Gent om onze eigen werking te verduurzamen en om samen het publiek te inspireren bij te dragen aan een duurzame samenleving. Vanuit onze ervaring, inspanningen en opgebouwde expertise doen we nu enkele voorstellen voor de volgende legislatuur. 

We willen het Gentse bestuur inspireren om in het bestuursakkoord vooral ook het langetermijnperspectief niet uit het oog te verliezen. Er is al te veel tijd verloren en zoals Philipp Blom het stelt: ‘alles staat op het spel’. Dit impliceert dat er ook nagedacht wordt over veerkracht van de stad met het oog op onvermijdelijke veranderingen (klimaatadaptatie) én dat de relatie tussen burger en overheid nieuwe impulsen nodig heeft. Met het Memorandum wil Greentrack de partijen die het nieuwe bestuur zullen vormen, inspireren en prikkelen om moedige keuzes te maken die passen bij de uitdagingen van onze tijd.

Voor de aangehaalde thema’s – zoals energie, mobiliteit, catering, afval maar ook sociale duurzaamheid – haalden we inspiratie uit ons eigen 10-puntenplan. Zo vragen we bijvoorbeeld dat Stad Gent haar CO2-uitstoot met minstens 40 % verlaagt tegen 2030, dieselgeneratoren vermijdt bij evenementen, verspillende evenementen evalueert zoals een ijspiste bij meer dan 10 °C, diesel- en benzinewagens uitfaseert en zich meer richt op walkability en bike-ability, inzet op afvalpreventie bij evenementen, een inclusief diversiteitsbeleid in de cultuursector ondersteunt, haar pensioenfonds geleidelijk aan fossiel- en wapenvrij maakt e.a. Ook benadrukt Greentrack dat Stad Gent de experimenten in de cultuursector als proeftuin kan gebruiken voor grootschaligere innovaties – experimenten zoals de siropentap van Boomtown en DOK of de afvalwaterzuiveringsinstallatie die dit jaar op Boomtown werd ingezet. Zo is het dankzij de experimenten met herbruikbare bekers in de cultuursector dat we in 2018 een wegwerpbekervrije Gentse Feesten zullen hebben!

Overhandiging

De overhandiging gebeurde op een symbolische plek in het Houtdok in samenwerking met kunstenares Maria Lucia Cruz Correia. Zij stelde haar vlot, dat onderdeel uitmaakt van een kunstproject, ter beschikking voor de politici. Marieke De Munck, voorzitter van Greentrack Gent en programmator in Vooruit, verwelkomde de politici op de kade van het Houtdok samen met Eva Peeters, Nathalie Decoene, Steven Vromman en Steven De Jonge van Greentrack Gent. 

Mieke Van Hecke van CD&V, Annelies Storms van SP.A, Mathias De Clercq van Open Vld, Elke Decruynaere van Groen en Tom De Meester van PVDA stapten zonder aarzelen op het vlot om daar het memorandum in ontvangst te nemen. Elke Sleurs van N-VA verontschuldigde zich. De vijf politici toonden zich enthousiast over het initiatief en vonden het memorandum een sterk document. 

Bekijk de korte reportage van 4 december op de website van AVS.

Update: Intussen stelde ook Greentrack Antwerpen een ambitienota ter inspiratie voor de partijprogramma's van de verschillende politieke fracties in Antwerpen. Klik hier om de ambitienota te lezen.

Meer info:
Bij eva@greentrack.be of nathalie@greentrack.be
Klik hier om het Memorandum te lezen.

Foto: (c) Nathalie Decoene