Gentse stadsbouwmeester - uitwisseling en projecten voor Gent

24 Oct

OPGELET: veranderde locatie >> Kunsthal Gent, Lange Steenstraat 14, Gent

Startuur: 13:30 - 15:00

We nodigen de Gentse Stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele uit om zijn visie en de werking van zijn team toe te lichten. Daarna wisselen we uit over duurzaamheid in grote bouwprojecten en in monumentenzorg en de rol van de stadsbouwmeester in het stimuleren van een beleid rond 'ruimte voor makers/maken'.

Sinds eind 2017 is Peter Vanden Abeele aan de slag als eerste Stadsbouwmeester van Gent. Hij ziet toe op de ruimtelijke kwaliteit en het architectuurbeleid van Gent. Meer concreet staat hij mee in voor de selectie van ontwerpen, ontwerpers of ontwikkelaars en adviseert hij het stadsbestuur bij beeldbepalende bouw- en ruimteprojecten. Zijn focus ligt op ’Samen stad bouwen’, met overleg en ontwerpend onderzoek.

Schrijf je hier in