Realiseer mét steun een klimaatrobuust dak

Groen in de stad
water
July 09, 2018

Heb je een Antwerps dak van minstens 100m²? Heb je plannen om dit te vernieuwen en sta je open voor een duurzaam experiment? Neem dan deel aan de projectoproep voor klimaatrobuuste daken.

Een klimaatrobuust dak, is een dak waar er ruimte is voor hemelwaterbeheer, hittebestrijding en biodiversiteit. De stad Antwerpen zoekt pilootprojecten waar de combinaties van klimaatrobuuste maatregelen met andere dakfuncties zoals recreatie of energieopwekking worden gecombineerd.

Tot en met 10 september kan je een voorstel indienen. Misschien kan jouw dakproject nadien op advies ter waarde van maximaal 22.500 euro en een investeringstoelage van maximaal 25.000 euro rekenen! Meer info of inschrijven via de website van Stadslab2050.