Toolkit Cultuurzaam gelanceerd!

Toolkit
December 12, 2016

Minister Gatz lanceert met cultuurzaam.be een online toolkit die het energieverbruik en de CO2-uitstoot van organisaties en vakmensen uit de cultuur-, jeugd- en mediasector systematisch kan verlagen. Pulse bracht de op maat ontwikkelde tools uit de drie sectoren in kaart en selecteerde de meest bruikbare voor deze onlinegids.


Naar aanleiding van de Vlaamse Klimaat- en Energietop gaf Minister Sven Gatz Pulse Transitienetwerk Cultuur de opdracht een digitale koffer uit te werken die organisaties kan helpen te evolueren naar een duurzamere werking. Pulse bracht bestaande en op maat ontwikkelde tools uit de drie sectoren in kaart en selecteerde de meest bruikbare voor een onlinegids.

Cultuurzaam.be verzamelt een reeks instrumenten die kunnen helpen het energieverbruik en CO2-uitstoot de cultuur-, jeugd- en mediasector te drukken. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende CO2-calculators, een eco/checklist voor gebouwen of kunstpraktijken, een bankwijzer of nog een afvalchecklist. Niet alle ‘tools’ zijn scans of meetinstrumenten omdat de CO2-uitstoot niet altijd meetbaar is. Richtlijnen, tips, advies voor gedragsverandering en duurzame keuzes zitten eveneens vervat in de website.

Cultuurzaam.be kwam tot stand als een van de acties die resulteren uit de recente rondetafelgesprekken over duurzame culturele infrastructuur en sensibilisering in cultuur, jeugd en media. Doel hiervan was om enkele concrete acties en ingrepen te formuleren om de CO2-uitstoot jaarlijks te helpen verminderen in deze drie sectoren,” verduidelijkt minister Gatz.

Elke De Beukelaer, coördinator Pulse vindt: “Cultuurzaam.be is een goede oefening om alle instrumenten en tips die intussen ontwikkeld zijn en circuleren op het internet samen te brengen en aan te bieden als een geheel. De tools zijn overigens niet alleen interessant voor vaklui uit de drie sectoren maar ook voor burgers, vrijwilligers en werknemers uit andere sectoren.”