Driestappenplan: ecologisch werken in cultuurorganisaties

CULTUUR,
MILIEUZORG
EDUCATIE,
December 12, 2016

Paulien Bonne schreef in het kader van de opleiding sociaal-cultureel werk aan Howest een bachelorproef over eco-cultuur. Ze bundelde haar bevindingen in een concreet driestappenplan voor cultuurorganisaties die rond duurzaamheid willen werken.

In het driestappenplan start je met ‘interne visievorming’ om te eindigen met concrete ‘acties’. Het plan wil bewust eerst aan visievorming werken, alvorens over te gaan tot actie om zo duurzaamheid echt in te bedden in de organisatiecultuur

Opgelet: de stappen moeten met de hele organisatie worden doorlopen. Bij grote organisaties kunnen verschillende mensen per dienst afgevaardigd worden. Belangrijk is dat alle diensten van de organisatie bij het plan betrokken worden.

Download HIER het driestappenplan!