Greentrack Kortrijk van start!

October 22, 2014

Na Gent, Leuven en Antwerpen pakt de Kortrijkse culturele scène uit, onder de Green Track vlag, met een duidelijk engagement om de eigen werking duurzamer te maken en de eco-boodschap uit te dragen naar het eigen publiek en de buitenwereld.

Green Track

Het Green Track initiatief, onder impuls van Low Impact Man Steven Vromman, verenigt nu bijna honderd organisaties doorheen België die zich engageren tot het verkleinen van hun ecologische voetafdruk.

Klaartje Mertens, Unie der Zorgelozen : “Negen organisaties hebben zich geëngageerd om actief te werken aan de verduurzaming van de eigen werking en dit ook uit te dragen naar de buitenwereld, mét een duidelijk actieplan en een onderschreven charter.”

De organisaties zijn De Kreun, Muziekcentrum Track, Wit.h, de Unie der Zorgelozen, Festival van Vlaanderen Kortrijk, Buda Kunstencentrum, Humorologie, Schouwburg Kortrijk en Vlamo West-Vlaanderen. Zeven actieplannen zijn op heden ingediend ; De Kreun en Muziekcentrum Track werken hun actieplannen af voor het jaareinde.

Green Track bouwt de actie rond een eigen charter, dat concrete doelstellingen voorziet :

  • de deelnemende organisatie engageert zicht tot het verkleinen van de ecologische impact,
  • voorziet een aanspreekpunt rond ecologie,
  • beheert een set milieu-indicatoren en
  • werkt rond een actieplan met jaarlijkse doelstellingen.

Kortrijk Klimaatstad

Het Green Track netwerk in de Leiestad wordt gesteund door de stad Kortrijk, de leden zelf betalen ook een bijdrage om de werking mogelijk te maken.

Stad Kortrijk wil burgers stimuleren om klimaatvriendelijker te gaan denken en leven en wil daartoe een heuse klimaatcoalitie tot stand brengen.

Bert Herrewyn, schepen van leefmilieu, klimaat en jeugd, prijst het initiatief van de regionale cultuursector : “De Kortrijkse kunst- en cultuursector heeft vlot de handen in mekaar geslagen. In het Kortrijkse bestuursakkoord (Plan Nieuw Kortrijk van de stadscoalitie, nvdr) stellen we duidelijk dat we mee het verschil willen maken in de strijd tegen klimaatsverandering. We willen samen met de bevolking werk maken van een lagere ecologische voetafdruk.

We pakken dit aan door, als bestuur, zelf concrete voorbeelden neer te zetten : denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen van ons vervoerspark, de duurzame ontwikkeling van zwembad, fuifzaal, ecologisch park op Campus Kortrijk Weide en het verregaand premiestelsel voor dakisolatie. Maar we kunnen dit niet alleen. We rekenen graag op initiatieven, zoals Green Track, om met ons vorm te geven aan de klimaatambities van de stad.”

Frisse ideeën

Steven Vromman, bezieler en coördinator van Green Track, is positief verrast over de Kortrijkse vibe.

"We zijn in Kortrijk gestart vlak voor de voorbije zomer. De grote taken liggen voor ons, maar we mogen nu reeds fier zijn op het vernieuwend werk dat een ploeg enthousiaste mensen neerzet, doorheen het cultureel landschap."

Pieter Blancke van De Kreun bevestigt : “De bewustwording van de medewerkers binnen onze organisaties en de daarop volgende mentaliteitsverandering is een eerste grote stap in de goeie richting : het bouwen van een netwerk met reële samenwerking, waarbij organisaties op wederzijds advies kunnen rekenen. We willen daarbij ook een duidelijk signaal geven naar ons publiek : dit is waar we willen op inzetten.”

Steven : “Naast de klassiekers zoals de reductie van papierverbruik, het hergebruik en de recyclage van materialen en het meten en de reductie van het energieverbruik, verzamelt Green Track Kortrijk een aantal frisse ideeën. Van de vermindering van vleesconsumptie tot de keuze voor lokale voeding ; van het sensibiliseren van medewerkers en publiek tot ethisch bankieren ; van het in kaart brengen van de CO2-uitstoot met de CO2-calculator tot tourneeplanning van artisten die de gereisde kilometers tracht in te perken.”

Een leeuwenaandeel van de ecologische impact van de betrokken organisaties is verbonden aan de mobiliteit van de bezoekers van concerten, voorstellingen en festivals.

Fleur Martin van het Festival van Vlaanderen : “We zien het als onze rol om ons publiek aan te sporen tot duurzame mobiliteit. Naast experimenten met bakfiets en fietskoerier voor de interne werking, willen we fietsende festivalbezoekers verwennen met exclusieve verrassingen.”