Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Greentrack Gent vzw.

Contactgegevens:
Greentrack Gent vzw
Fratersplein 7
9000 Gent 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Hierbij houdt Greentrack Gent vzw zich aan De Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR). Dit is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens.


Privacy

We verzamelen enkel gegevens om u correct te informeren. Indien u intekent op onze nieuwsbrief of u inschrijft voor een van onze activiteiten via een onlineformulier of door een e-mail te sturen, dan zullen wij uw gegevens enkel gebruiken voor het specifieke doel waarvoor u ons uw gegevens heeft bezorgd. U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om deze te laten aanpassen of schrappen.


Verwerking persoonsgegevens
Greentrack Gent vzw verwerkt en gebruikt persoonsgegevens voor 2 redenen:

Gebruik van onze diensten (wettelijk: contractuele basis)
Als lid van Greentrack Gent vzw heeft uw organisatie een lidmaatschapscharter (ook wel: de engagementsverklaring) ondertekend en worden de gegevens van een of meerdere contactpersonen binnen die lidorganisatie gebruikt om: 

  • verscheidene keren per jaar een ledenmailing met informatie over eigen en andere relevante activiteiten en nieuws naar te versturen.
  • rechtstreeks e-mails naar te versturen met betrekking tot onze werking, administratie en samenwerking met derden (zie verder: ‘Derden’). 

Communicatie(wettelijk: gerechtvaardigd belang)
Als u zich inschrijft voor een infosessie of een andere activiteit van Greentrack Gent vzw, vragen we uw naam en voornaam, organisatie en e-mailadres op. Die gegevens worden opgeslagen in een inschrijvingslijst voor die specifieke activiteit. Uw e-mailadres wordt gebruikt om informatie over die activiteit te versturen. Het e-mailadres wordt niet automatisch opgenomen in de contactlijst voor de nieuwsbrief. 

Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van Mailchimp.

De gegevens voor beide doeleinden worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze websiteprovider en gelijkaardige toeleveranciers. Wij zullen die gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Wanneer het lidmaatschap stopt of na de laatste deelname aan onze activiteiten, worden de gegevens nog tot vijf jaar bijgehouden in onze bestanden.


Uw gegevens beheren/verwijderen en communicatievoorkeuren
Inschrijvingen op onze nieuwsbrief worden uitsluitend in het nieuwsbriefsysteem van Mailchimp opgenomen. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens te laten aanpassen en uw inschrijving te beheren. U vindt er ook de mogelijkheid u uit te schrijven op onze nieuwsbrief. 

Als u uw gegevens volledig wil wissen kan u hiervoor ook contact met ons opnemen. In dat geval verwijderen wij uw naam, organisatie en e-mailadres uit onze systemen. 


Eigendomsrechten

Sommige delen van de website bevatten foto’s of tekeningen die vallen onder het auteursrecht van betreffende fotografen of tekenaars, of onder de creative commons CC BY-NC. Het geheel of gedeeltelijk gebruik van elementen van de website is niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toelating.


Derden
In geval van coproductie van activiteiten kan Greentrack Gent vzw occasioneel persoonsgegevens delen met één van haar partners, teneinde haar diensten te kunnen verstrekken. Dit kan gaan om administratieve afhandelingen of gezamenlijke communicatie rond een activiteit. Die gegevens worden dan uitsluitend gebruikt om u te informeren over deze specifieke activiteit.

Mogelijke partners van Greentrack Gent vzw zijn o.a. Stad Gent, Pulse Transitienetwerk Cultuur, Greentrack Antwerpen, Greentrack Kortrijk, Greentrack Brugge, Greentrack Brussel en Kunstenpunt.


Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website met bepaalde pagina's wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.


Vragen
Heb je vragen over ons privacybeleid of over jouw privacy? Wens je de gegevens die je ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of bij te werken? Zou je graag een toestemming intrekken?  Neem contact op met ons.