RE:SCOTLAND - Verslag van een inspiratiebezoek rond cultuur en transitie

May 23, 2024

Half februari 2024 brachten we met Greentrack en SamenDurable (Brussel) een bezoek aan Edinburgh en Glasgow om ons te laten inspireren door lokale initiatieven die werken op het snijvlak van duurzaamheid, klimaaturgentie en kunst. We spraken slechts een fractie van de organisaties in dit gebied, maar kwamen terug met een vracht aan interessante praktijken.

Nauw samenwerken, coproduceren of samen projecten opzetten met culturele organisaties in het Verenigd Koninkrijk is moeilijker geworden sinds Brexit. Culturele organisaties in het VK kunnen geen beroep meer doen op Europese middelen en de vele inspirerende en innovatieve culturele samenwerkingen over het kanaal heen worden schaarser. Europa wilde in 2023 uitwisselingen tussen Europa en het post-Brexit-VK ondersteunen en creëerde speciaal voor dit soort ontmoetingen het BAR-fonds. Dankzij Kunstenpunt en dat BAR-fonds konden wij de oversteek maken.

We namen onze Brusselse collega van SamenDurable en Réseau des arts Brussels Kunstenoverleg mee en bezochten op twee dagen zes culturele organisaties die zich inzetten voor sociaal-rechtvaardige duurzaamheid:

- Rowanbank Environmental Art & Education: milieuwetenschappers-slash-performancekunstenaars die voorstellingen en workshops organiseren waarmee ze mensen een diep bewustzijn brengen rond klimaat en milieu willen geven, hen verbinden met de natuur en inspireren met natuurkennis en -wijsheid.

- Creative Carbon Scotland: onze Schotse tegenhanger en partner in het eerdere project Cultural Adaptations.

- North Edinburgh Arts: een rebellious sociaal-artistieke organisatie in de periferie van Edinburgh die community land ownership flink doordrijven en hun buurtbewoners eigenaars maken van hun gebouw, ter waarde van 5 miljoen pond.

- Sculpture Placement Group: een door kunstenaars en curatoren geleide organisatie die circulaire banken uitbouwden voor materialen, werkmateriaal en kunstwerken.

- Re-Set Scenery: een materialenbank die komaf wil maken met de wegwerpcultuur in de kunsten en filmindustrie. Drijft op en combinatie van passie, actie en expertise. Erg inspirerend!

- Wasps: Wasps voorziet en onderhoudt kunstenaarsstudio's in leegstaande gebouwen en heeft al vele jaren op de teller. We kregen een snelle inkijk in de aanpak van een 'net zero' (klimaatneutraal) plan.


Je leest het allemaal in het verslag van onze gesprekken dat we in deze publicatie goten.

For an English version of this report, click here.