Toolkits klimaatadaptatie en cultuur

April 27, 2021

Wil je aan de slag met/als 'embedded artist'? Wil je met je culturele organisatie een concreet stappenplan opstellen voor klimaatadaptatie? Ontdek hoe in onze twee toolkits die we binnen het project Cultural Adaptations ontwikkelden.

Met Cultural Adaptations werkten we 2,5 jaar lang rond het thema klimaatadaptatie en cultuur. Hoe kunnen we onze cultuursector aanpassen aan het veranderende klimaat? Maar ook: wat kan cultuur bijdragen aan klimaatadaptatie? We verkenden deze twee sporen en ontwikkelden twee toolkits die culturele organisaties en kunstenaars kunnen helpen zelf aan de slag te gaan.

Toolkit Embedded artist projects

Het eerste luik van dit project verkenden we door het uitwerken van embedded artist projects. Kunstenaars werden ingebed in niet-culturele organisaties (bv. overheden, projectontwikkelaars, overheidsbedrijven, ...) om bij te dragen aan klimaatadaptatieprojecten. Niet door zelf artistiek werk te maken, maar door hun expertise en werkwijzen in te brengen in het proces.
Het inbedden van een kunstenaar in een niet-culturele organisatie om mee te denken rond specifieke wetenschappelijke of maatschappelijke uitdagingen is een innovatief format. Het embedded artist project zagen we daarom ook als een leertraject. We geloven dat deze manier van verbinding leggen tussen de artistieke wereld en de klimaatsector een model kan zijn om ook in andere domeinen mee te werken. In deze toolkit vind je inhoudelijke fundering waarom je met een embedded kunstenaar zou werken, maar ook ervaring uit onze praktijken, praktisch inzicht en een suggestie voor werkwijze.

Klik hier om deze toolkit te downloaden. (De toolkit is in het Engels)

Toolkit Klimaatadaptatie door culturele organisaties

De tweede toolkit is voor culturele organisaties die aan klimaatadaptatie willen doen en/of willen bijdragen aan de klimaatadaptatie van hun stad, gemeente, regio. De toolkit begeleidt je in het praktisch uitwerken van een stappenplan. Er staan ook voorbeelden in van hoe andere organisaties aan klimaatadaptatie doen, achtergrondinformatie over klimaatverandering en de globale gevolgen, maar ook over hoe je informatie kan vinden over de lokale impact van klimaatverandering, en lokale adaptatieplannen. Via een combinatie van vragen, concrete informatie, tips en verwijzingen kan je aan de slag met klimaatadaptatie in je eigen organisatie.

Klik hier om deze toolkit te downloaden. (De toolkit is in het Engels)