Over over morgen - Andere verhalen over de toekomst

May 17, 2021

Greentrack Gent vroeg tien Vlaamse en Nederlandse literaire auteurs om een hoopvol kort verhaal te schrijven dat zich afspeelt in de toekomst: Ish Ait Hamou, Simone Atangana Bekono, Rebekka de Wit, Arnon Grunberg, Auke Hulst, Jens Meijen, Jeroen Olyslaegers, Lize Spit, Fiep van Bodegom en Annelies Verbeke.

Tien schrijvers waren rond in de toekomst. Ze richten hun blik op dat wat vandaag zo ongrijpbaar lijkt: hoop. In een wereld die gedefinieerd wordt door veelvuldige crisissen, hangt de dreiging van ondergang als een donkere wolk boven onze verbeelding. Maar kunnen we voorbij die duistere vooruitzichten ook een glim van hoop opvangen? Is er ook een ander verhaal te vertellen over de tijden die voor ons liggen? In tien korte verhalen verkennen deze schrijvers die tijden met andere ogen en vertellen ze ons wat ze daar zien. De toekomstbeelden dragen een (soms rauw) realisme, nu eens gedurfd optimistisch, dan weer drukkend duister of onverbloemd eerlijk. In Over over morgen lees je tien reizen naar uiteenlopende universa die de verbeelding van de lezer over de toekomst opentrekken – een uitnodiging om zelf op zoek te gaan naar paden van hoop.

Het boek vond vleugels bij Uitgeverij Vrijdag. Rep je naar je lokale boekhandel, want het ligt vanaf deze week in de winkels.

2084 - De toekomst is hoopvol

Over over morgen is het resultaat van het project 2084 - De toekomst is hoopvol, een samenwerking met Bibliotheek De Krook, deBuren, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, Pulse Transitienetwerk, Uitgeverij Vrijdag en de Vakgroep Letterkunde en het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent. 2084 - De toekomst is hoopvol krijgt financiële steun van de Vlaamse Overheid.

De tien schrijvers startten hun schrijfproces met een Inspiratiedag die georganiseerd werd door de partners. Deze Inspiratiedag ging online door en bestond uit drie toespraken en een uitwisseling met de auteurs. Via onderstaande links kan je de lezingen ook bekijken.

- Prof. Erik Paredis (Centrum voor Duurzame Ontwikkeling) schetst zowel een aantal verontrustende tendensen als enkele hoopvolle ontwikkelingen.

- Prof. Stef Craps (Engelse letterkunde) geeft een overzicht van de Engelstalige klimaatfictie.

- Psychologe Maaike Verstraete spreekt over de positivologie en je beste toekomstige zelf.

Meer lezen? Voor de inspiratiedag stelde De Krook met de partners een online leesdossier samen.