Gentse cultuurhuizen symbolisch onder de zeespiegel

March 03, 2020

14 culturele organisaties in Gent doen mee aan de campagne ‘Oceans are rising, so get informed’. Met de herkenbare rode lijn op hun gevel op 2m hoogte, maken ze hun publiek bewust van de gevolgen van klimaatverandering en sporen ze hen aan om zich goed geïnformeerd mee te engageren.

(foto: Kunstenbibliotheek-STAM)

De aarde warmt in sneltempo op. Zal binnen 10 jaar de zeespiegel 2 meter gestegen zijn? Nee, maar in de komende jaren moeten we de uitstoot van de broeikasgassen drastisch terugdringen om een gevaarlijke opwarming tegen te gaan. Samen kunnen we de opwarming een halt toeroepen. Maar daarvoor heb je de juiste informatie nodig over de oorzaken, gevolgen van en vooral over de oplossingen voor klimaatopwarming.

Oceans are rising, so get informed’ is een campagne die mensen bewust maakt van klimaatverandering. De website www.sogetinformed.be voorziet toegankelijke informatie over de oorzaken en gevolgen, maar ook over de oplossingen. Op gebouwen overal in Vlaanderen wordt op 2 meter hoogte een rode lijn aangebracht die de zeespiegelstijging symboliseert en toeschouwers naar de website leidt.

De Gentse culturele sector sluit aan: De Expeditie (Miramiro, Cie Cecilia, Aifoon, Victoria Deluxe), Danspunt, NTGent, Handelsbeurs, KASK/Conservatorium, Les Ballets C de la B, Kopergietery, Campo, STAM, De Kunstenbibliotheek en De Krook omwikkelden de afgelopen weken hun gevel met de opvallende rode lijn.
In Gent werd de lijn eerder al aangebracht op gebouwen van UGent, HOGENT en de Arteveldehogeschool.

Oceans are rising, so get informed
De campagne Oceans are rising, so get informed en bijhorende website www.sogetinformed.be is een initiatief van leerkracht aardrijkskunde Koen Meirlaen. Hij werd tijdens een expeditie met klimaatwetenschappers in Antarctica opgeleid tot poolambassadeur en zet zich sindsdien op uiteenlopende manieren in om burgers correct te informeren zodat ze kunnen bijdragen aan het terugdringen van de klimaatopwarming. De website geeft informatie maar is tevens een platform waar klimaatacties van organisaties, bedrijven en scholen kunnen gedeeld worden.

Greentrack Gent
Onze leden werken al jaren aan een duurzame sector en stad. Samen vormen ze dit sterke netwerk. Via uitwisseling en experimenten verlagen ze hun eigen voetafdruk en inspireren ze hun publiek om mee te werken aan een duurzame samenleving. Zo vervingen veel huizen de afgelopen jaren systematisch hun oude verlichting door energiezuinige ledverlichting, werden daken geïsoleerd, stookplaatsen geoptimaliseerd, werd enkel glas vervangen door dubbel of hoogrendementsglas. Zo bespaarden ze samen de afgelopen jaren al 6% CO2-emissie. Daarnaast verplaatsen veel medewerkers zich zoveel mogelijk met duurzame vervoersmiddelen, wordt er steeds vaker gekozen voor vegetarische catering en kraantjeswater, en wordt drank al jaren in herbruikbare bekers geschonken.

Meer info:
Miramiro: Sofie Descendre – sofie@miramiro.be
Danspunt: Ilona Roesli – ilona@danspunt.be
STAM: Rika Deltour – Rika.Deltour@stad.gent
Oceans are rising: Koen Meirlaen – contact@sogetinformed.com
Greentrack Gent: Eva Peeters – eva@greentrack.be