Subsidie ontharding, vergroening en groengevel/groendaken

April 29, 2019

Agentschap voor Natuur en Bos en het Departement Omgeving lanceren drie projectoproepen waarbij je als organisatie of bedrijf subsidies kan krijgen voor een project om de leefomgeving klimaatrobuuster, leefbaarder en duurzamer te maken. 

De drie oproepen zijn voor projecten in ontharding, vergroening of het aanleggen van groengevels of groendaken. Voor elk van de oproepen is 5 miljoen euro beschikbaar. Deadline voor indiening is 15 mei - geen tijd te verliezen, dus!

1. Proeftuinen ontharding (verwijderen van beton, asfalt of gebouwen zodat de bodem opnieuw kan ademen).

2. Aanleg groendaken en groengevels (gebruik daken en gevels nuttig door ze te beplanten: meer biodiversiteit, opvang van fijn stof en waterbufferende werking)

3. Lokale vergroeningsprojecten (maak van een natuurarme omgeving een aangename groene omgeving)

Meer info via de website van het Departement Omgeving of de afzonderlijke links hierboven.