Greentrack Gent ondertekent Sign for my Future

February 18, 2019

Op dinsdag 5 februari werd de klimaatcampagne Sign For My Future gelanceerd. Voor de allereerste keer hebben meer dan 100 bedrijfsleiders uit bijna alle sectoren, meer dan 100 middenveldorganisaties, rectoren, wetenschappers, jonge en oudere burgers en Belgische mediabedrijven de rangen gesloten over klimaatactie.

De Raad van Bestuur van Greentrack Gent vzw heeft beslist om de campagne van Sign for my Future mee te ondersteunen. Greentrack ondertekent daarmee:

1. de eis tot een bindende klimaatwet die vastlegt hoeveel broeikasgassen we nog mogen uitstoten om in 2050 klimaatneutraal te zijn;
2. de eis tot een investeringsplan dat o.a. duurzame infrastructuur mogelijk maakt en cruciale sectoren helpt transformeren, en er bv. ook voor zorgt dat alle gezinnen mee kunnen in deze weg naar een klimaatneutrale samenleving;
3. de vraag naar een onafhankelijke klimaatraad die het beleid in België opvolgt en het beleid bijstuurt.

We leven in boeiende tijden. Tien jaar geleden werd je nog als groene dromer weggezet als je je inzette voor een duurzame samenleving. Culturele organisaties die het thema op de politieke agenda en in hun eigen huis op het programma zetten, werden meewarig bekeken. De klimaatgolf die vandaag over ons land spoelt, hadden we ons al die jaren geleden nooit kunnen inbeelden. Transitie beperkt zich niet meer tot de niche, maar ook in het bredere landschap beweegt er zoveel dat de kans groeit dat ook het beleid van koers kan veranderen. En die kans op grondige transitie is er een die we met Greentrack willen aangrijpen, om mee te kunnen wegen in deze campagne, én toch de vinger aan de pols te houden.

Greentrack onderschrijft de noodzaak voor een breed draagvlak voor de klimaatzaak. Tegelijk willen we een aantal kritische kanttekeningen bij de campagne te plaatsen. We stellen ons de vraag hoe bindend de campagne is voor die bedrijven die mee ondertekenen maar ondertussen nog steeds investeren in vervuilende industrie en/of zelf een grote CO2-uitstoot hebben. Onze handtekening zal niet verhinderen dat we kritisch blijven ten opzichte van de klimaatinspanningen van andere ondertekenaars. We nemen niet zomaar genoegen met een campagne die vooral de overheid het vuur aan de schenen wil leggen terwijl sommige ondertekenaars ondertussen in eigen rangen aan halfslachtige greenwashing doen. We hebben de overheid nodig bij het uittekenen van een doortastend beleid dat de radicale transitie die we nu nodig hebben ondersteunt. Tegelijk hebben we ook bedrijven en organisaties nodig die niet afwachten wat de overheid zal doen en vandaag nog een actieplan uittekenen om hun CO2-uitstoot drastisch te verlagen en hun missie en productie af te stemmen op het herstellen van het evenwicht op onze planeet. We hebben nood aan een brede beweging met een eerlijke bezorgdheid en een actief duurzaam beleid. Daarom kiest de raad van bestuur van Greentrack Gent om Sign for the future mee te ondertekenen.

Greentrack Gent tekent als organisatie, maar onze leden maken zelf de afweging of ze mee ondertekenen. Hieronder vind je enkele links naar andere opinies en statements.

Hier vind je een pdf met een overzicht van de huidige ambassadeurs die getekend hebben.