Greentrack Gent in zee met kunstenaar Anyuta Wiazemsky Snauwaert

February 21, 2019

Anyuta Wiazemsky Snauwaert zal voor het Europese project Cultural Adaptations samen met de Dienst Milieu en Klimaat de uitdagingen rond klimaatadaptatie in Gent onderzoeken.

Het klimaat verandert. Hittegolven, hevige regenbuien en droogte zijn ook in Gent al voelbaar. Gent doet inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen, maar daarnaast is het ook belangrijk dat onze stad zich aanpast aan de gevolgen van de klimaatverandering. Dat laatste noemen we klimaatadaptatie. De komende 2 jaar buigt Greentrack Gent zich samen met een Schotse, Ierse en Zweedse partner over dit thema van klimaatadaptatie in het Europese project Cultural Adaptations. 

Cultural Adaptations onderzoekt de rol van kunst en cultuur in klimaatadaptatie, maar ook wat de effecten van klimaatverandering zijn op de cultuursector en hoe die sector zich daaraan kan aanpassen. Greentrack werkt hiervoor samen met de Dienst Milieu en Klimaat van de stad Gent. Voor het artistieke luik van het project kozen ze kunstenaar Anyuta Wiazemsky Snauwaert om gedurende een periode als ‘embedded artist’ bij te dragen aan de uitvoering van het Gentse Klimaatadaptatieplan.

Anyuta Wiazemsky Snauwaert (Moskou, 1989) is een Russisch-Belgische kunstenaar gevestigd in Gent. Ze is fotograaf en multimediaal kunstenaar van opleiding maar beperkt zich niet tot vast gedefinieerde media. In haar artistieke praktijk vertrekt ze meestal vanuit het idee zelf en gaat ze van daaruit op zoek naar de gepaste uitingsvorm. Die zoektocht vormt een belangrijk onderdeel van het werk. Zo werkt ze bijvoorbeeld aan participatieve projecten waarbij het resultaat een even belangrijke rol speelt als het proces. Daardoor zijn de projecten waarvoor ze zich engageert vaak divers van aard en vorm.

Rol kunst en cultuur in klimaatadaptatie

Hoe kunnen kunst en cultuur bijdragen aan het onderzoek naar en het werk rond klimaatadaptatie? Wetenschappers en onderzoekscentra werken al jaren aan modellen en strategieën die uittekenen wat de gevolgen van klimaatverandering kunnen en zullen zijn en hoe we ons zullen moeten aanpassen aan deze diepgaande verandering van onze omgeving. Ook steden gaan aan de slag met scenario’s en modellen en werken aan concrete plannen voor hun eigen regio. Daarbij botsen ze op allerlei uitdagingen. Hoe kan je burgers voldoende informeren over de risico’s en gevolgen van klimaatverandering zonder angst te zaaien? Hoe kan je hen vanuit die informatie en wetenschap engageren en prikkelen om bij te dragen aan verandering? 

In het project Cultural Adaptations kijken we onder andere naar hoe en wat kunstenaars kunnen bijdragen aan deze uitdagingen. In hun eigen artistieke praktijk zoeken kunstenaars vaak andere dan de gangbare paden op om bepaalde thema’s en kwesties te onderzoeken, vertrekken ze van een open blik op de wereld en dagen ze zichzelf uit om oordelen, patronen en vertrouwde perspectieven te omzeilen. Vanuit die opgebouwde ervaring en dat artistieke perspectief kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan het werk van wetenschappers, denkers, planners. 

Embedded artist project

In het ‘embedded artist project’ van Cultural Adaptations onderzoeken we samen met onze Europese partners de mogelijkheden van die artistieke bijdrage. In elk partnerland zal een kunstenaar ingebed worden bij een lokale adaptatieorganisatie – dat kan een overheid zijn, maar bv. ook een ngo die rond klimaatadaptatie werkt. In Gent zal kunstenaar Anyuta Wiazemsky Snauwaert aan de slag gaan bij de Dienst Milieu en Klimaat van de stad Gent om samen te werken aan de specifieke uitdagingen bij het uitvoeren van het Gentse Klimaatadaptatieplan. Hoe kan je bijvoorbeeld draagvlak creëren bij burgers, organisaties en bedrijven voor ontharding van pleinen, opritten, tuinen; vergroenen van straten, daken, voortuinen en gevels?

Meer info:

Contactpersonen voor het project zijn:
Eva Peeters – eva@greentrack.be
Eva Naessens – eva.naessens@stad.gent
Catriona Patterson – EUCAN@creativecarbonscotland.com

Links:
Anuyta Wiazemsky Snauwaert
Gent Klimaatstad en het Gentse Klimaatadaptatieplan
> meer over Cultural Adaptations op onze website
> overkoepelende website Cultural Adaptations

(foto Anyuta: Yoerri Mishin)