Nieuwe erfgoeddepot onder Ghelamco Arena bijzonder energiezuinig

May 30, 2018

Begin mei opende stad Gent het Erfgoeddepot onder de Ghelamco Arena met een unieke klimaatbeheersing. Daarmee is het niet alleen een van de beste depots ter wereld maar ook een van de energiezuinigste.

Het nieuwe erfgoeddepot biedt ruimte aan meer dan 20.000 objecten van zeven Gentse musea: Design Museum, Huis Van Alijn, MSK, De Wereld van Kina, MIAT, S.M.A.K. en STAM. Bij de verbouwing en verhuizing werd gebruik gemaakt van enkele vernieuwende concepten en producten. Op vlak van duurzaamheid valt vooral de aanpak van de klimatisering op: de klimaatbeheersing doet alleen aan 'grensbewaking'. Uit het rapport:

‘Dikwijls maken museale depots gebruik van grote klimaatinstallaties die de temperatuur en RV continu bijsturen, dit vergt veel energie. Door de isolatie en minimale ventilatie van het depot onder de Ghelamco Arena is een dergelijke installatie niet nodig. De techniek doet alleen grensbewaking; alleen als de grenzen genaderd worden zal een geleidelijke ingreep in de temperatuur plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een stabiel evenwicht, dat enigszins de seizoenen volgt, in plaats van een labiel evenwicht dat bij uitval van de installaties direct wordt verstoord. 90 tot 95 % van de tijd is er geen techniek aan het werk in het depot en wordt er per depotruimte slechts 50W elektriciteit verbruikt voor filtering. Jaarlijks kost de gehele klimaatbeheersing maximaal 1 euro per vierkante meter.'

Meer info over het erfgoeddepot: https://stad.gent/cultuur-spor...