Herbruikbare of wegwerpbeker?

August 16, 2018

De Standaard woog afgelopen zomer in een artikel af of het nu duurzamer is om met herbruikbare bekers te werken of gerecycleerde wegwerpbekers. Onze leden reageren duidelijk: hergebruiken!

Duurzamer werken is geen exacte wetenschap. Vaker komt het neer op afwegingen maken naargelang de zeer specifieke context van je eigen organisatie en werking. Soms verdwaal je tussen de studies, opinies en tegenopinies en lijkt er op elke keuze wel iets aan te merken. Hoe zit dat nu met die bekers?

Op 11 juli verscheen in De Standaard een artikel over de herbruikbare bekers op de Gentse Feesten versus de gerecycleerde wegwerpbekers op Dour. Beide organisatoren beweren dat hun keuze de meest duurzame is op dat moment. De Standaard sprak met VITO, Vlaamse Instelling voor Technologisch Instituut om de keuzes tegen het licht te houden. Bij VITO klonk het dat beide keuzes evenwaardig zijn, afhankelijk van hoe duurzaam je werkwijze is en de omringende keuzes die je maakt.

Wanneer je de keuze maakt om geen wegwerpbekers meer te gebruiken om duurzaamheidsredenen, dan wil je als organisatie uiteraard ook dat alle aspecten van het hergebruik zo duurzaam mogelijk zijn: zuinig watergebruik, ecologisch afbreekbare wasmiddelen, zuinig met warmtegebruik etc. In dat geval is hergebruiken de beter dan werken met gerecycleerde wegwerpbekers. Ook als het bedrijf dat de bekers voorziet en afwast 150 km verder ligt, zoals Ecocup dat de Gentse-Feestenbeker voorziet, wegen de materiaalwinst door veel minder wegwerpbekers te moeten produceren én de efficiëntie van de afwasinstallatie op tegen het transport.

Een goede en uitgebreide wetenschappelijke studie over o.a. wegwerpbekers vind je op de website van OVAM. Daaruit blijkt dat hergebruiken altijd de meest duurzame optie is. 

Op de site van de GroeneVentscan kan je zelf nagaan wat de meest duurzame keuze voor jouw evenement is en waar nog verbetering mogelijk is. Je kan ook de vragenlijst van de wegwijzer over bekers en bestek doorlopen.


(foto: Eric de Mildt - De Vlasmarkt na de Gentse Feesten in 2015)