Greentrack doet mee aan Divest Gent

June 30, 2018

Greentrack ondertekent samen met meer dan 80 andere organisaties Divest Gent, een oproep aan stad Gent om ethisch te investeren.

Divest Gent is een alliantie van milieu- en andere bewuste organisaties die stad Gent oproept tot een consequent ecologisch, sociaal-ethisch beleggingsbeleid, dat wil zeggen tot een duurzaam herbestemmen van haar beleggingen en pensioenfondsen. De terugtrekking van publieke middelen uit beleggingen in de olie-, kolen- of gasindustrie is in lijn met de beslissing van de gemeenteraad om tegen 2050 de stad klimaatneutraal te maken. Daarnaast roepen ze op tot implementatie van strikte sociaal-ethische investeringscriteria.

Greentrack Gent zet zich graag mee achter dit iniatief. Het sluit mooi aan bij ons eigen traject rond de financiële sector: de infosessie over duurzaam bankieren en het bankendebat die we in 2016 organiseerden. En ook in ons Memorandum roepen we de stad op om het pensioenfonds fossiel- en wapenvrij te maken, een ethisch sponsorbeleid uit werken op lange termijn en te onderzoeken of het kan investeren in burgercoöperatieven.

De volledige oproep kan je hier lezen.